Samvirkesenteret

 

Etablere egen virksomhet sammen? Velge riktig selskapsform?
Kanskje samvirkeforetak (SA) er tingen?

Samvirke som foretaksform

Her kan du lese mer om samvirke som foretaksform - innhold, særpreg og muligheter - bl.a. sammenlignet med f.eks. aksje- selskapet.

Stifte samvirkeforetak?

Skal dere etablere egen bedrift sammen? Kanskje samvirke- foretak (SA) er riktig selskapsform for dere? Her finner dere informasjon om vedtekter, stiftelsesprosess og registrering.

Fra BA til SA

Virksomheter som faller inn under samvirkeloven og som ble etablert før loven kom i 2008, må tilpasse vedtektene til loven. Her finner du mer informasjon om formelle krav og hvordan dere går fram i praksis.

Bli medlem i Samvirkesenteret!

Er dere SA og savner et nettverk for kunnskaps- og erfarings- utveksling med andre SA, og noen som arbeider for gode rammer for SA-formen? Bli medlem hos oss! Fra 2015 er det også blitt lavere kontingent for små foretak.

Siste nytt

Premiere for vårt nye kurs

24. april 2015

18 deltakere fra målgruppene advokater, revisorer, regnskapsførere og andre råd- givere for SA, var til stede da kurset Samvirkeforetak (SA) i praksis ble arrangert for første gang...

Uttalelse til NOU 2014:16 Sjømatindustrien

16. april 2015

Samvirkesenteret støtter bl.a. mindre- tallets holdning om at det er behov for å vinne erfaringer med fiskesalgslags- loven før en vurderer behovet for endringer.

HMS Bedriften SA nytt medlem

14. april 2015

Vi ønsker HMS Bedriften SA i Bærum velkommen som nytt medlem! Virksomheten ble startet i 2010, og tilbyr bedriftshelsetjenester til ulike bransjer.  


Krav om bekreftelse på innbetalt innskuddskapital

13. mars 2015

Etter flere spørsmål om krav til bekreftelse på innbetalt innskuddskapital ved stiftelse av SA, og hvem som kan bekrefte, minner vi om samvirkelovens bestemmelser:

Kredinor nytt medlem i Samvirkesenteret

25. februar 2015

Kredinor SA er en landsdekkende sam- menslutning av kreditorer. Medlems- interessene fremmes ved å forebygge tap på fordringer gjennom bl.a. inkasso- tjenester.

SA-formen interessant for styrket kunstnerøkonomi

28. januar 2015

Det framgår i KUDs rapport Kunstens autonomi og kunstens økonomi. Der foreslås bl.a. ulike tiltak for å styrke næringspotensialet og etterspørsels- perspektivet for kunstnere.

Samvirkesenteret

Samvirkesenteret er et medlemsbasert informasjons- og kompetansesenter for samvirke som foretaksform.

Samvirkefrokosten

Tema: Samvirke og innovasjon

Anita Krohn Traaseth, Innovasjon Norge, kommer. Øvrig program er under utarbeidelse.

Hold av datoen: 13. oktober 

Vi presenterer

Samvirkeforetak finnes innen mange ulike bransjer og sektorer. For å vise mang- foldet og bruksområdene, vil vi her pre- sentere ulike virksomheter som alle har en ting felles - SA som organisasjons- form. Først ut er TONO.

TONO - av rettighetshavere for rettighetshavere

TONO SA TONO SA juli 2014

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss! Henvendelser søkes besvart innen ei uke.

May Woldsnes May Woldsnes Daglig leder