Samvirke som foretaksform

Her kan du lese mer om samvirke som foretaksform - innhold, særpreg og muligheter - bl.a. sammenlignet med f.eks. aksje- selskapet.

Stifte samvirkeforetak?

Skal dere etablere egen bedrift sammen? Kanskje samvirke- foretak (SA) er riktig selskapsform for dere? Her finner dere informasjon om vedtekter, stiftelsesprosess og registrering.

Fra BA til SA

Virksomheter som faller inn under samvirkeloven og som ble etablert før loven kom i 2008, må tilpasse vedtektene til loven. Her finner du mer informasjon om formelle krav og hvordan dere går fram i praksis.

Bli medlem i Samvirkesenteret!

Er dere SA og savner et nettverk for kunnskaps- og erfarings- utveksling med andre SA, og noen som arbeider for gode rammer for SA-formen? Bli medlem hos oss! Fra 2015 er det også blitt lavere kontingent for små foretak.

Siste nytt

Programmet for Samvirkefrokosten er her!

31. august 2015

Nå kan du laste ned det endelige programmet og følge lenke til påmelding. Mer informasjon om innlederne, mm. finner du under Samvirkefrokosten, til høyre her på siden.

Samvirkebryggeriet SA nytt medlem

28. august 2015

Vi ønsker Samvirkebryggeriet SA vel-  kommen som nytt medlem i Samvirke-  senteret. Samvirkebryggeriet har ca. 550 medlemmer og 7 lokale avdelinger/  bryggerier i Oslo-området...

Husk fristen - 1. september!

21. august 2015

Kjenner du virksomheter som synliggjør samvirkeformen på en god måte, som kan vise til gode resultater og utvikling, og som følgelig fortjener en pris? Send oss ditt forslag innen 01.09...


Velkommen til medlems- seminar om samvirke og samfunnsansvar - 15.09

12. juni 2015

Samfunnsansvar er et sentralt prinsipp for alle samvirkeforetak. I seminaret 15. sep- tember ser vi nærmere på hvordan det praktiseres i den daglige virksomheten til SA i ulike bransjer...

Samvirkeformen også for private høyskoler og fagskoler

05. juni 2015

Det mener Samvirkesenteret i uttalelse til rapport fra ekspertgruppe i Kunnskaps- departementet, som foreslår at private høyskoler og fagskoler kun organiseres som stiftelse eller AS.

Henning Lauridsen ny styreleder i Samvirke- senteret

03. juni 2015

Henning Lauridsen er advokat og avdelingsdirektør i NBBL. Han avløser ass. direktør Eugen Tømte, Norsk Landbrukssamvirke, som har vært styreleder siden starten i 2008.

Samvirkesenteret

Samvirkesenteret er et medlemsbasert informasjons- og kompetansesenter for samvirke som foretaksform.

Samvirkefrokosten

Samvirkeforetak - for innovasjon og utvikling

Tirsdag 13. oktober, Grand Hotel Oslo

Endelig! Nå kan du laste ned     programmet for Samvirkefrokosten 

For å melde deg på, følg lenken: 
Påmelding til Samvirkefrokosten

Under Les mer finner du mer informasjon om årets foredragsholdere.

Vi presenterer

Samvirkeforetak finnes innen mange ulike bransjer og sektorer. For å vise mang- foldet og bruksområdene, vil vi her pre- sentere ulike virksomheter som alle har en ting felles - SA som organisasjons- form. Først ut er TONO.

TONO - av rettighetshavere for rettighetshavere

TONO SA TONO SA juli 2014

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss! Henvendelser søkes besvart innen ei uke.

May Woldsnes May Woldsnes Daglig leder