Samvirke som foretaksform

Her kan du lese mer om samvirke som foretaksform - innhold, særpreg og muligheter - bl.a. sammenlignet med f.eks. aksje- selskapet.

Stifte samvirkeforetak?

Skal dere etablere egen bedrift sammen? Kanskje samvirke- foretak (SA) er riktig selskapsform for dere? Her finner dere informasjon om vedtekter, stiftelsesprosess og registrering.

Fra BA til SA

Virksomheter som faller inn under samvirkeloven og som ble etablert før loven kom i 2008, må tilpasse vedtektene til loven. Her finner du mer informasjon om formelle krav og hvordan dere går fram i praksis.

Bli medlem i Samvirkesenteret!

Er dere SA og savner et nettverk for kunnskaps- og erfarings- utveksling med andre SA, og noen som arbeider for gode rammer for SA-formen? Bli medlem hos oss! Fra 2015 er det også blitt lavere kontingent for små foretak.

Siste nytt

Fortsatt noen ledige plasser i medlemsseminaret 26.11

28. oktober 2015

Tema er hvordan motivere til økt medlemsengasjement og -deltakelse i SA. Innlederne kommer fra vidt forskjellige SA, og trolig er både utfordringer og løsninger forskjellige. 

Aurora Verksted Årets samvirkeforetak 2015

13. oktober 2015

Aurora Verksted SA er en kunnskaps- og kreativitetsbedrift som leverer tilrettelagte arbeidsplasser innen kunst og håndverk for personer med ulike funksjonsned- settelser.

Glimt fra Samvirkefrokosten

13. oktober 2015

Nesten 150 fant veien til årets arrange- ment. Her er noen glimt. Bilder av innlederne og presentasjoner finner du under egen modul - Samvirkefrokosten - se høyre felt.  


Grunder, og nysgjerrig på samvirkeformens mulig- heter?

01. oktober 2015

Møt bl.a. Rhiannon Colvin, AltGen, og bli inspirert av unge entreprenørers erfar- inger fra samvirke i England. 13.10, etter Samvirkefrokosten. Fortsatt noen ledige plasser!

Samvirkebryggeriet SA nytt medlem

22. august 2015

Vi ønsker Samvirkebryggeriet SA vel-  kommen som nytt medlem i Samvirke-  senteret. Samvirkebryggeriet har ca. 550 medlemmer og 7 lokale avdelinger/  bryggerier i Oslo-området...

Husk medlemsseminaret 15. september:Samvirke og samfunnsansvar

15. august 2015

Samfunnsansvar er et sentralt prinsipp for alle samvirkeforetak. I seminaret ser vi nærmere på hvordan det praktiseres i den daglige virksomheten til SA i ulike bransjer

Samvirkesenteret

Samvirkesenteret er et medlemsbasert informasjons- og kompetansesenter for samvirke som foretaksform.

Kurs og seminar

Torsdag 26. november kl. 1530 - 1900. 

Fortsatt noen ledige plasser!
Fagseminar for Samvirkesenterets medlemmer. Målgrupper: Tillittsvalgte og ansatte, f.eks. fra organisasjon, medlems- utvikling og HR. 

Program og info om påmelding


Torsdag 12. mai, kl. 10 - 16, Oslo.

Målgrupper er regnskapsførere, revisorer, advokater og etablererrådgivere, dvs. de som bistår samvirkeforetak ved etablering, tilpasning eller daglig drift.

Program
Lenke til påmelding

Presentasjoner fra årets Samvirkefrokost

Gå til den blå Les mer-knappen opp til høyre for å se bilder og presentasjoner.

Tema for konferansen var samvirke- foretak for innovasjon og utvikling.

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss! Henvendelser søkes besvart innen ei uke.

May Woldsnes May Woldsnes Daglig leder