Samvirkesenteret

 

Etablere egen virksomhet sammen?
Da er samvirkeforetak (SA) kanskje riktig selskapsform?

Samvirke som foretaksform

Her kan du lese mer om samvirke som foretaksform - innhold, særpreg og muligheter - samt om samvirkeloven.

Etablering av samvirkeforetak

Skal dere etablere egen bedrift sammen? Kanskje samvirkeforetak (SA) er riktig selskapsform. Her finner du info om vedtekter, stiftelse og registrering.

Fra BA til SA

Virksomheter som faller inn under samvirkeloven og som ble etablert før loven kom i 2008, må tilpasse vedtektene til samvirkeloven.

Medlem i Samvirkesenteret?

Er dere SA, men ønsker mer kunnskap om samvirke og tilgang til et nettverk for læring og erfaringsutveksling med andre samvirkeforetak? Da er kanskje medlemskap tingen?

Siste nytt

SA for økt verdiskaping for lastebileiere

20. oktober 2014

- Samarbeid om administrasjon av oppdrag, anbudsregning, opplæring, kvalititet og miljø frigjør tid til det som er lastebileiernes hovedoppgave - levering av transporttjenester. 

Kraftlag som SA: Lokal verdiskaping, lokalt utbytte

16. oktober 2014

Det sa el-verksjef Nils Gunnar Gloppen i sin presentasjon av Finnås Kraftlag på Samvirkefrokosten. - SA betyr også lokal kontroll med virksomheten og god service ut fra lokalkunnskap.

Rørosmat SA ble Årets samvirkeforetak

14. oktober 2014

Juryen viser bl.a. til at foretaket har hatt en sterk utvikling av virksomheten, både ved å knytte til seg flere produsenter og å øke omsetningen for den enkelte.


Seminar: Medlemmenes økonomiske rettigheter i SA

26. september 2014

12.11.: Ph.D/advokatfullmektig Tore Fjørtoft presenterer sin doktoravhandling "Økonomiske medlemsrettar i samvirkeforetak".

Vellykket medlemsseminar om SA og skatt

16. september 2014

Med foredragsholdere fra Samvirke- gruppa i Skatt Midt-Norge, fikk deltakerne belyst en rekke viktige spørsmål rundt SA og skatt.

Tips ved registrering av samvirkeforetak

04. september 2014

I samarbeid med Brønnøysundregistrene har vi utarbeidet en oversikt over vanlige feil og mangler ved registrering av samvirkeforetak.

Samvirkesenteret

Samvirkesenteret er et medlemsbasert informasjons- og kompetansesenter for samvirke som foretaksform.

Samvirkefrokosten

I dagene som kommer vil du under Siste nytt finne informasjon fra årets Samvirke- frokost, 14. oktober. Program

Vi presenterer

Samvirkeforetak finnes innen mange ulike bransjer og sektorer. For å vise mang- foldet og bruksområdene, vil vi her pre- sentere ulike virksomheter som alle har en ting felles - SA som organisasjons- form. Først ut er TONO.

TONO - av rettighetshavere for rettighetshavere

TONO SA TONO SA juli 2014

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss! Henvendelser søkes besvart innen ei uke.

May Woldsnes May Woldsnes Daglig leder