Om samvirke som foretaksform

Nysgjerrig på samvirkeformens muligheter for nærings- utvikling eller for å løse andre oppgaver i fellesskap? Her kan du lese mer om innhold, særpreg og bruksmuligheter.

Etablere samvirkeforetak?

Skal dere etablere egen bedrift sammen? Kanskje samvirke- foretak (SA) er riktig selskapsform for dere? Her ligger informasjon om vedtekter, stiftelsesprosess og registrering.

Fra BA til SA

Virksomheter som faller inn under samvirkeloven og som ble etablert før 01.01 2008, må tilpasse vedtektene til loven. Her ligger informasjon om formelle krav og praktisk framgangs- måte, enten dere allerede er registrert i Brønnøysund eller skal registres for første gang.

Bli medlem i Samvirkesenteret!

Er dere SA og savner et nettverk for kunnskaps- og erfarings- utveksling med andre SA, og noen som arbeider for gode rammer for SA-formen? Bli medlem hos oss! Fra 2015 er det også blitt lavere kontingent for små foretak.

Siste nytt

Endelig en masteroppgave om samvirke!

01. februar 2016

Beate K. Andreassen og Inger Johanne Lindahl, Handelshøyskolen i Bodø, har skrevet masteroppgave om samvirke- formens muligheter i et økologisk økonomisk perspektiv.

Vi presenterer...

28. januar 2016

Samvirkeformen kan brukes for mange formål og på mange områder. Til ide og inspirasjon vil vi hver måned presentere SA i ulike bransjer. Se egen spalte til høyre på siden (pc-utgave).

Vest-Norges Fiskesalslag SA nytt medlem

21. januar 2016

Vi ønsker Vest-Norges Fiskesalslag velkommen! Geografisk dekker de Sogn og Fjordane og Hordaland, og omsetter fisken til alle flåtekategorier som driver med hvitfisk og skalldyr.


Samvirkefrokosten 2016 under planlegging

18. januar 2016

Tid og sted er 25. oktober, på Grand i Oslo. Programkomiteen er i gang, her fra en en kreativ idedugnad. Mer info kommer etter hvert, men merk deg datoen så lenge!

Invitasjon til kurs - Samvirkeforetak i praksis

15. januar 2016

Gode tilbakemeldinger i fjor gjør at vi tilbyr kurset også i vår. Målgrupper er regnskapsførere, revisorer, advokater og andre som bistår SA i etablering og drift.  

Høring - NOU 2015:10 Lov om regnskapsplikt

11. desember 2015

I høringssvar til regnskapslovutvalgets rapport argumenterer Samvirksenteret bl.a. for fortsatt fritak for regnskapsplikt for SA med salgsinntekter under to millioner kroner. 

Samvirkesenteret

Samvirkesenteret er et medlemsbasert informasjons- og kompetansesenter for samvirke som foretaksform.

Kurs

 

Torsdag 12. mai, kl. 10 - 16, Oslo.

Målgrupper er regnskapsførere, revisorer, advokater og etablererrådgivere, dvs. de som bistår samvirkeforetak ved etablering, tilpasning eller daglig drift.

Program
Lenke til påmelding

Vi presenterer

hver måned et SA, som ide og inspirasjon til hvordan samvirkeformen kan brukes. Først ut er:

Presentasjoner fra Samvirkefrokosten 2015

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss! Henvendelser søkes besvart innen ei uke.

May Woldsnes May Woldsnes Daglig leder