Samvirkesenteret

 

Etablere egen virksomhet sammen? Velge riktig selskapsform?
Kanskje samvirkeforetak (SA) er tingen?

Samvirke som foretaksform

Her kan du lese mer om samvirke som foretaksform - innhold, særpreg og muligheter - bl.a. sammenlignet med f.eks. aksje- selskapet.

Stifte samvirkeforetak?

Skal dere etablere egen bedrift sammen? Kanskje samvirke- foretak (SA) er riktig selskapsform for dere? Her finner dere informasjon om vedtekter, stiftelsesprosess og registrering.

Fra BA til SA

Virksomheter som faller inn under samvirkeloven og som ble etablert før loven kom i 2008, må tilpasse vedtektene til loven. Her finner du mer informasjon om formelle krav og hvordan dere går fram i praksis.

Bli medlem i Samvirkesenteret!

Er dere SA og savner et nettverk for kunnskaps- og erfarings- utveksling med andre SA, og noen som arbeider for gode rammer for SA-formen? Bli medlem hos oss! Fra 2015 er det også blitt lavere kontingent for små foretak.

Siste nytt

Et verktøy for fremtiden

15. mai 2015

Organisert sammen kan vi skape mer- verdi, vekst og gi bedre tilbud. Det skriver Hege M. Lindstrøm, Inn på Tunet Trønde- lag SA og May Woldsnes, Samvirke- senteret, i en kronikk.

Premiere for vårt nye kurs

24. april 2015

18 deltakere fra målgruppene advokater, revisorer, regnskapsførere og andre råd- givere for SA, var til stede da kurset Samvirkeforetak (SA) i praksis ble arrangert for første gang...

Uttalelse til NOU 2014:16 Sjømatindustrien

16. april 2015

Samvirkesenteret støtter bl.a. mindre- tallets holdning om at det er behov for å vinne erfaringer med fiskesalgslags- loven før en vurderer behovet for endringer.


HMS Bedriften SA nytt medlem

14. april 2015

Vi ønsker HMS Bedriften SA i Bærum velkommen som nytt medlem! Virksomheten ble startet i 2010, og tilbyr bedriftshelsetjenester til ulike bransjer.  

Krav om bekreftelse på innbetalt innskuddskapital

13. mars 2015

Etter flere spørsmål om krav til bekreftelse på innbetalt innskuddskapital ved stiftelse av SA, og hvem som kan bekrefte, minner vi om samvirkelovens bestemmelser:

Kredinor nytt medlem i Samvirkesenteret

25. februar 2015

Kredinor SA er en landsdekkende sam- menslutning av kreditorer. Medlems- interessene fremmes ved å forebygge tap på fordringer gjennom bl.a. inkasso- tjenester.

Samvirkesenteret

Samvirkesenteret er et medlemsbasert informasjons- og kompetansesenter for samvirke som foretaksform.

Samvirkefrokosten

Samvirke og innovasjon

Tirsdag 13. oktober, Grand Hotel Oslo

Du møter bl.a. Anita Krohn Traaseth, Innovasjon Norge, Rhiannon Colvin fra AltGen, England, og Hanne Refsholt, TINE. Les mer, og følg med på videre utvikling av programmet.

Vi presenterer

Samvirkeforetak finnes innen mange ulike bransjer og sektorer. For å vise mang- foldet og bruksområdene, vil vi her pre- sentere ulike virksomheter som alle har en ting felles - SA som organisasjons- form. Først ut er TONO.

TONO - av rettighetshavere for rettighetshavere

TONO SA TONO SA juli 2014

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss! Henvendelser søkes besvart innen ei uke.

May Woldsnes May Woldsnes Daglig leder