Samvirke som foretaksform

Her kan du lese mer om samvirke som foretaksform - innhold, særpreg og muligheter - bl.a. sammenlignet med f.eks. aksje- selskapet.

Stifte samvirkeforetak?

Skal dere etablere egen bedrift sammen? Kanskje samvirke- foretak (SA) er riktig selskapsform for dere? Her finner dere informasjon om vedtekter, stiftelsesprosess og registrering.

Fra BA til SA

Virksomheter som faller inn under samvirkeloven og som ble etablert før loven kom i 2008, må tilpasse vedtektene til loven. Her finner du mer informasjon om formelle krav og hvordan dere går fram i praksis.

Bli medlem i Samvirkesenteret!

Er dere SA og savner et nettverk for kunnskaps- og erfarings- utveksling med andre SA, og noen som arbeider for gode rammer for SA-formen? Bli medlem hos oss! Fra 2015 er det også blitt lavere kontingent for små foretak.

Siste nytt

Grunder, og nysgjerrig på samvirkeformens mulig- heter?

08. oktober 2015

Møt bl.a. Rhiannon Colvin, AltGen, og bli inspirert av unge entreprenørers erfar- inger fra samvirke i England. 13.10, etter Samvirkefrokosten. Fortsatt noen ledige plasser!

Påmelding til Samvirkefrokosten?

08. oktober 2015

Vi er snart 150 deltakere, og selv om påmeldingsfristen formelt gikk ut 07.10., har vi fortsatt noen ledige plasser hvis du ønsker å melde deg på i siste liten! 

Prisen deles ut på Samvirkefrokosten til uken

07. oktober 2015

Nysgjerrig på hvem som blir Årets samvirkeforetak? Det blir gjort kjent på Samvirkefrokosten 13. oktober. Informasjon kommer selvsagt her på siden.


Velkommen til fagseminar for medlemmene

21. september 2015

Tema 26.november er hvordan motivere til økt medlemsengasjement og -deltakelse i SA. Innlederne kommer fra vidt forskjellige SA, og trolig er både utfordringer og løsninger forskjellige. 

Samvirkebryggeriet SA nytt medlem

22. august 2015

Vi ønsker Samvirkebryggeriet SA vel-  kommen som nytt medlem i Samvirke-  senteret. Samvirkebryggeriet har ca. 550 medlemmer og 7 lokale avdelinger/  bryggerier i Oslo-området...

Husk medlemsseminaret 15. september:Samvirke og samfunnsansvar

15. august 2015

Samfunnsansvar er et sentralt prinsipp for alle samvirkeforetak. I seminaret ser vi nærmere på hvordan det praktiseres i den daglige virksomheten til SA i ulike bransjer

Samvirkesenteret

Samvirkesenteret er et medlemsbasert informasjons- og kompetansesenter for samvirke som foretaksform.

Samvirkefrokosten

Samvirkeforetak - for innovasjon og utvikling

Tirsdag 13. oktober, Grand Hotel Oslo
          
Program for Samvirkefrokosten
Påmelding til Samvirkefrokosten

Mer om innlederne under Les mer. 

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss! Henvendelser søkes besvart innen ei uke.

May Woldsnes May Woldsnes Daglig leder