Samvirkesenteret

 

Etablere egen virksomhet sammen?
Da er samvirkeforetak (SA) kanskje riktig selskapsform?

Samvirke som foretaksform

Her kan du lese mer om samvirke som foretaksform - innhold, særpreg og muligheter - samt om samvirkeloven.

Etablering av samvirkeforetak

Skal dere etablere egen bedrift sammen? Kanskje samvirkeforetak (SA) er riktig selskapsform. Her finner du info om vedtekter, stiftelse og registrering.

Fra BA til SA

Virksomheter som faller inn under samvirkeloven og som ble etablert før loven kom i 2008, må tilpasse vedtektene til samvirkeloven.

Bli medlem i Samvirkesenteret!

Er dere SA og savner et nettverk for kunnskaps- og erfarings- utveksling med andre SA, og noen som arbeider for gode rammer for SA-formen? Bli medlem i Samvirkesenteret! Fra 2015 blir det også billigere for små foretak å være medlem.

Siste nytt

Samvirkets særpreg på 1-2-3

04. november 2014

Trenger du rask oppsummering av hva som særpreger samvirkeformen, når og hvor foretaksformen er egnet? Ta en titt på vår nye "ordsky"  Samvirkeforetak (SA) i et nøtteskall.

Seminar: Medlemmenes økonomiske rettigheter i SA

31. oktober 2014

12. november.: Ph.D/advokatfullmektig Tore Fjørtoft presenterer sin doktor- avhandling "Økonomiske medlemsrettar i samvirkeforetak".

SA aktuell i innovasjon og næringsutvikling

21. oktober 2014

Samvirke vil bl.a. være en interessant selskapsform i deler av den nye fast- landsøkonomien, f.eks. bioøkonomi, ifølge Magnar Forbord, forsker ved Senter for Bygdeforskning.


SA for økt verdiskaping for lastebileiere

20. oktober 2014

- Samarbeid om administrasjon av oppdrag, anbudsregning, opplæring, kvalititet og miljø frigjør tid til det som er lastebileiernes hovedoppgave - levering av transporttjenester. 

Kraftlag som SA: Lokal verdiskaping, lokalt utbytte

16. oktober 2014

Det sa el-verksjef Nils Gunnar Gloppen i sin presentasjon av Finnås Kraftlag på Samvirkefrokosten. - SA betyr også lokal kontroll med virksomheten og god service ut fra lokalkunnskap.

Rørosmat SA ble Årets samvirkeforetak

14. oktober 2014

Juryen legger bl.a. vekt på at Rørosmat SA har hatt en sterk utvikling, både ved å knytte til seg flere produsenter og ved å øke omsetningen for den enkelte.

Samvirkesenteret

Samvirkesenteret er et medlemsbasert informasjons- og kompetansesenter for samvirke som foretaksform.

Samvirkefrokosten

Oppsummeringer og presentasjoner fra årets Samvirkefrokost finner du under Siste nytt.  

Vi presenterer

Samvirkeforetak finnes innen mange ulike bransjer og sektorer. For å vise mang- foldet og bruksområdene, vil vi her pre- sentere ulike virksomheter som alle har en ting felles - SA som organisasjons- form. Først ut er TONO.

TONO - av rettighetshavere for rettighetshavere

TONO SA TONO SA juli 2014

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss! Henvendelser søkes besvart innen ei uke.

May Woldsnes May Woldsnes Daglig leder