Samvirkesenteret

 

Etablere egen virksomhet sammen? Velge riktig selskapsform?
Kanskje samvirkeforetak (SA) er tingen?

Samvirke som foretaksform

Her kan du lese mer om samvirke som foretaksform - innhold, særpreg og muligheter - bl.a. sammenlignet med f.eks. aksje- selskapet.

Stifte samvirkeforetak?

Skal dere etablere egen bedrift sammen? Kanskje samvirke- foretak (SA) er riktig selskapsform for dere? Her finner dere informasjon om vedtekter, stiftelsesprosess og registrering.

Fra BA til SA

Virksomheter som faller inn under samvirkeloven og som ble etablert før loven kom i 2008, må tilpasse vedtektene til loven. Her finner du mer informasjon om formelle krav og hvordan dere går fram i praksis.

Bli medlem i Samvirkesenteret!

Er dere SA og savner et nettverk for kunnskaps- og erfarings- utveksling med andre SA, og noen som arbeider for gode rammer for SA-formen? Bli medlem hos oss! Fra 2015 er det også blitt lavere kontingent for små foretak.

Siste nytt

Krav om bekreftelse på innbetalt innskuddskapital

13. mars 2015

Etter flere spørsmål om krav til bekreftelse på innbetalt innskuddskapital ved stiftelse av SA, og hvem som kan bekrefte, minner vi om samvirkelovens bestemmelser:

Anita Krohn Traaseth til Samvirkefrokosten

27. februar 2015

Adm. direktør Anita Krohn Traaseth, Innovasjon Norge, har takket ja til å innlede på Samvirkefrokosten, 13. ok- tober. Årets hovedtema er naturlig nok samvirke og innovasjon. 

Kredinor nytt medlem i Samvirkesenteret

25. februar 2015

Kredinor SA er en landsdekkende sam- menslutning av kreditorer. Medlems- interessene fremmes ved å forebygge tap på fordringer gjennom bl.a. inkasso- tjenester.


Hvem blir Årets samvirkeforetak 2015?

31. januar 2015

For 8. gang deler vi ut prisen Årets samvirkeforetak. Kjenner du noen som synliggjør samvirkeformen på en god måte, og som kan vise til gode resultater og utvikling, send oss ditt forslag!

SA-formen interessant for styrket kunstnerøkonomi

28. januar 2015

Det framgår i KUDs rapport Kunstens autonomi og kunstens økonomi. Der foreslås bl.a. ulike tiltak for å styrke næringspotensialet og etterspørsels- perspektivet for kunstnere.

Billigere for små SA å bli medlem

12. januar 2015

Nå er kontingenten kun kr. 1 000 ved omsetning under 2,5 millioner kroner. Medlemskap gir bl.a. tilgang til spiss- kompetanse om SA-formen og nettverk til andre SA.

Samvirkesenteret

Samvirkesenteret er et medlemsbasert informasjons- og kompetansesenter for samvirke som foretaksform.

KursSamvirkeforetak (SA) i praksis

For regnskapsførere, revisorer, advokater og andre som har SA/BA/andelslag som kunder, eller som ønsker å utvikle tjenester rettet mot SA. 23. april, i Oslo.
Kursprogram        Påmeldingsskjema

Vi presenterer

Samvirkeforetak finnes innen mange ulike bransjer og sektorer. For å vise mang- foldet og bruksområdene, vil vi her pre- sentere ulike virksomheter som alle har en ting felles - SA som organisasjons- form. Først ut er TONO.

TONO - av rettighetshavere for rettighetshavere

TONO SA TONO SA juli 2014

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss! Henvendelser søkes besvart innen ei uke.

May Woldsnes May Woldsnes Daglig leder