Om samvirke som foretaksform

Nysgjerrig på samvirkeformens muligheter for nærings- utvikling eller for å løse andre oppgaver i fellesskap? Her kan du lese mer om innhold, særpreg og bruksmuligheter.

Etablere samvirkeforetak?

Skal dere etablere egen bedrift sammen? Kanskje samvirke- foretak (SA) er riktig selskapsform for dere? Her ligger informasjon om vedtekter, stiftelsesprosess og registrering.

Fra BA til SA

Virksomheter som faller inn under samvirkeloven og som ble etablert før 01.01 2008, må tilpasse vedtektene til loven. Her ligger informasjon om formelle krav og praktisk framgangs- måte, enten dere allerede er registrert i Brønnøysund eller skal registres for første gang.

Bli medlem i Samvirkesenteret!

Er dere SA og savner et nettverk for kunnskaps- og erfarings- utveksling med andre SA, og noen som arbeider for gode rammer for SA-formen? Bli medlem hos oss! Fra 2015 er det også blitt lavere kontingent for små foretak.

Siste nytt

Høring - Forslag om fritak for mva ved utdeling av mat på veldedig grunnlag

29. april 2016

Vi støtter Departementets forslag på generelt grunnlag, også forslaget om å utvide definisjonen av mellomledd utover veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner.

Nysgjerrig på samvirke- formens muligheter?

25. april 2016

Da kan du følge vår serie Vi presen- terer... I april kan du lese om Den Gyldne Omvei SA - et godt eksempel på turisme og destinasjonsutvikling i samvirke.

Forslag fra NFD om for- enkling i aksjelovgivningen §§ 8-7 og 8-10

19. april 2016

I høringssvaret understreker vi at ut fra prinsippet om foretaksnøytralitet, må de foreslåtte forenklingene ikke bare gjelde for AS og ASA, men også for f.eks. SA. 


Danner nasjonalt Inn på tunet-samvirke

31. mars 2016

Målet med samvirkeforetaket er å styrke bondens muligheter til å selge Inn på tunet-tjenester og konkurrere om oppdrag hos kommunene, Nav og andre aktuelle kunder.

Spørsmål om merverdiavgift og SA?

17. mars 2016

Vi får ofte spørsmål om SA og merverdi- avgift. Siden reglene her er knyttet til virksomhet, ikke til selskapsform, viser vi til Brønnøysundregistrene/ Altinns info....

Tid for å sende inn forslag på Årets samvirkeforetak!

18. februar 2016

Kjenner du et SA du mener fortjener en pris og litt ekstra oppmerksomhet? Nå kan du sende inn forslag på hvem du mener bør bli Årets samvirkeforetak 2016! 

Samvirkesenteret

Samvirkesenteret er et medlemsbasert informasjons- og kompetansesenter for samvirke som foretaksform.

Vi presenterer

hver måned et SA, som ide og inspirasjon til hvordan samvirkeformen kan brukes. I mai kan du lese om:

Presentasjoner fra Samvirkefrokosten 2015

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss! Henvendelser søkes besvart innen ei uke.

May Woldsnes May Woldsnes Daglig leder