Samvirkesenteret

 

Etablere egen virksomhet sammen?
Da er samvirkeforetak (SA) kanskje riktig selskapsform?

Samvirke som foretaksform

Her kan du lese mer om samvirke som foretaksform - innhold, særpreg og muligheter - samt om samvirkeloven.

Etablering av samvirkeforetak

Skal dere etablere egen bedrift sammen? Kanskje samvirkeforetak (SA) er riktig selskapsform. Her finner du info om vedtekter, stiftelse og registrering.

Fra BA til SA

Virksomheter som faller inn under samvirkeloven og som ble etablert før loven kom i 2008, må tilpasse vedtektene til samvirkeloven.

Medlem i Samvirkesenteret?

Er dere SA, men ønsker mer kunnskap om samvirke og tilgang til et nettverk for læring og erfaringsutveksling med andre samvirkeforetak? Da er kanskje medlemskap tingen?

Siste nytt

Seminar: Medlemmenes økonomiske rettigheter i SA

26. september 2014

Tilbud til medlemmer og deres sam- arbeidspartnere: Ph.D/advokatfullmektig Tore Fjørtoft presenterer hovedinnholdet i sin doktoravhandling "Økonomiske medlemsrettar i samvirkeforetak".

Samvirkefrokosten:Samvirke for et allsidig næringsliv

17. september 2014

Statssekretær Lars Jacob Hiim, NFD, kommer. Vi ser på virksomheter i bransjer der SA er viktige, men mindre kjent, og på samvirkeformens mulighet i innovasjon og næringsutvikling.

Vellykket medlemsseminar om SA og skatt

16. september 2014

Med foredragsholdere fra Samvirke- gruppa i Skatt Midt-Norge, fikk deltakerne belyst en rekke viktige spørsmål rundt SA og skatt.


Oslo Taxi SA nytt medlem i Samvirkesenteret

03. september 2014

Vi ønsker Oslo Taxi SA velkommen som medlem i Samvirkesenteret. Oslo Taxi har 815 andelshavere, og formidler årlig over 5,5 millioner turer....

Hvem blir Årets samvirke- foretak?

03. september 2014

Det finnes trolig opp mot 10 000 sam- virkeforetak der ute. Ett av dem blir Årets samvirkeforetak. Utdeling på Samvirkefrokosten, 14.10. Følg med...

Første Ph.d i samvirkerett

23. juni 2014

Vi gratulerer Tore Fjørtoft med første norske Ph.D i samvirkerett, på tema "Økonomiske medlemsrettar i sam- virkeforetak".

Samvirkesenteret

Samvirkesenteret er et medlemsbasert informasjons- og kompetansesenter for samvirke som foretaksform.

Samvirkefrokosten

Tirsdag 14. oktober, Grand Hotel, Oslo.

Vi presenterer

Samvirkeforetak finnes innen mange ulike bransjer og sektorer. For å vise mang- foldet og bruksområdene, vil vi her pre- sentere ulike virksomheter som alle har en ting felles - SA som organisasjons- form. Først ut er TONO.

TONO - av rettighetshavere for rettighetshavere

TONO SA TONO SA juli 2014

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss! Henvendelser søkes besvart innen ei uke.

May Woldsnes May Woldsnes Daglig leder