Hva er et samvirkeforetak?

Om samvirkeformens innhold, særpreg og bruksmuligheter.

Etablere samvirkeforetak?

Om hele prosessen for å stifte samvirkeforetak.

Fra andelslag eller BA til SA

Om formelle krav til tilpasning og praktisk framgangsmåte.

Kommende arrangementer

Oversikt over kommende møter, kurs og konferanser.

Vi presenterer

hver måned et SA som idé og inspirasjon til hvordan samvirkeformen kan brukes.

Bli medlem!

- for nettverk, erfaringsutveksling og gode rammebetingelser for samvirkeformen.


Nyhetsarkiv

Siste nytt