Samvirkeformens særpreg

Om samvirkeformens innhold, særpreg og når og hvor den er særlig egnet.

Stifte samvirkeforetak (SA)?

Om vedtekter, stiftelsesmøte, stiftelsesdokument og registrering.

Tilpasning til samvirkeloven

Formelle krav og praktisk framgangsmåte for dere som i dag er BA eller andelslag.

Kommende arrangementer

Oversikt over møter, kurs og konferanser.

Gode eksempler på SA

- til idé og inspirasjon: En samling av SA innen mange ulike bransjer/næringer.

Bli medlem hos oss!

- en sterk og samlende arena for alle samvirkeforetak, uansett bransje.


Nyhetsarkiv

Siste nytt