Samvirke som selskapsform

Om samvirkeformens innhold, særpreg og når og hvor den er særlig egnet.

Stifte samvirkeforetak (SA)?

Om vedtekter, stiftelsesmøte, stiftelsesdokument og registrering.

Fra andelslag eller BA til SA

Om formelle krav til tilpasning og praktisk framgangsmåte.

Kommende arrangementer

Oversikt over møter, kurs og konferanser.

Gode eksempler på SA

- til idé og inspirasjon: En samling av SA innen mange ulike bransjer/næringer.

Bli medlem hos oss!

- en sterk og samlende arena for alle samvirkeforetak, uansett bransje.


Nyhetsarkiv

Siste nytt