Etablere samvirkeforetak (SA) - Prosessen trinn for trinn

Når en ny virksomhet skal etableres, er valg av selskapsform et viktig element. Kanskje samvirke er det rette for dere? 
- En selskapsform basert på deltakelse, demokrati og deling. Les mer under menypunktet Samvirke som foretaksform.


Vedtekter

Her ligger informasjon om krav til vedtekter, mal for vedtekter for nedlasting, samt eksempel på vedtekter med kommentarer.

Stifte SA

Her ligger standard stiftelsesdokument for nedlasting, stiftelsesdokument med kommentarer, samt informasjon om åpningsbalanse.

Registrering

Alle samvirkeforetak skal registreres i Foretaksregisteret. Her finner du informasjon om krav og framgangsmåte.


Hvis SA-modellen er interessant for dere, gjenstår stiftelsen av samvirkeforetaket. Nedenfor og i vedleggene i høyre felt kan dere lese mer om hva prosessen består av. Før dere går videre, bruk ett minutt på videoen som tar dere gjennom stiftelsesprosessen trinn for trinn.  

Innholdet i stiftelsesprosessen:

 • Utarbeide vedtekter
 • Forberede stiftelsesdokumentet for endelig utfylling og signering i stiftelsesmøtet.
 • Sette opp eventuell åpningsbalanse. - Dette gjelder kun dersom stifterne skal gjøre innskudd, og en eller flere av stifterne skal gjøre opp innskuddet i annet enn rene penger. Bestemmelser om hvorvidt foretaket har (andels)innskudd eller ei vil framgå av vedtektene.
 • Planlegge og gjennomføre stiftelsesmøtet - se stiftelsesdokumentet som mal for stiftelsesmøtets innhold.  
 • Dersom stifterne skal betale innskudd i forbindelse med stiftelsen - dvs. at vedtektene inneholder bestemmelser om andelsinnskudd:
  - Få bekreftelse fra statsautorisert eller registrert revisor når innskuddskapitalen er fullt ut innbetalt. Gjelder ved tingsinnskudd og krav
    om åpningsbalanse. Se ovenfor.
  - Dersom innskuddene utelukkende er gjort med penger, holder det at en finansinstitusjon, f.eks. bank, bekrefter at innskuddene er fullt ut innbetalt. Se samvirkelovens § 12.
 • Sørge for registrering i Foretaksregisteret innen tre måneder etter stiftelsesdato. Det enkleste og rimeligste er registering via Altinn.
  Husk alle nødvendige vedlegg: Vedtekter, stiftelsesdokument, evt. åpningsbalanse, bekreftelse på at evt. innskuddskapital er fullt ut innbetalt, se foregående kulepunkt.

I menyen til høyre ligger bl.a. standardvedtekter og standard stiftelsesdokument for nedlasting og eget bruk. Standardvedtektene er basert på samvirkelovens minimumskrav, § 10. 

Håndboken Vi starter samvirkeforetak (pdf) gir mer informasjon om både samvirkets særpreg og framgangsmåte ved etablering.

Under punktet Registrering kan du lese mer om krav og prosedyre for registrering. I samarbeid med Brønnøysundregistrene har vi utarbeidet en oversikt over vanlige feil og mangler ved registrering av samvirkeforetak. Oversikten finner du her (pdf).