Stifting av samvirkeforetak

Fra menyen kan du laste ned standard stiftelsesdokument og et eksempel på stiftelsesdokument med kommentarer.


I de tilfeller der ett eller flere medlemmer skal gjøre opp innskudd med annet enn penger, skal det settes opp en åpningsbalanse. Les mer i avsnittet til høyre, eller i samvirkelovens § 11

Alle samvirkeforetak skal registreres i Foretaksregisteret innen tre måneder fra stiftelsesdato. Les mer under punktet Registrering.