Vedtekter for samvirkeforetak

I menyen ligger informasjon om krav til vedtekter basert på samvirkelovens minimumskrav, se § 10 (lovdata.no).


Mal for standardvedtekter kan lastes ned for eget bruk. Malen baserer seg på samvirkelovens minimumskrav, og det er selvsagt ingenting i veien for at vedtektene inneholder flere bestemmelser, så sant de er i tråd med samvirkeloven.

Eksempel med kommentarer utdyper hva som ligger i de enkelte paragrafer i vedtektene og hvilken fleksibilitet samvirkeloven gir.