Hva er et samvirkeforetak?

Om samvirkeformens innhold, særpreg og bruksmuligheter.

Etablere samvirkeforetak?

Om hele prosessen for å stifte samvirkeforetak.

Fra andelslag eller BA til SA

Om formelle krav til tilpasning og praktisk framgangsmåte.

Kommende arrangementer

Oversikt over møter, kurs og konferanser.

Samvirkeforetak - eksempler

- til idé og inspirasjon: En samling av SA innen mange ulike bransjer/næringer.

Bli medlem!

- en forening for gode og forutsigbare rammer for alle typer samvirkeforetak


Nyhetsarkiv

Siste nytt