Arne Lindelien, Bilkollektivet SA, inn i Samvirkesenterets styre


Direktør Arne Lindelien, Bilkollektivet SA, er valgt inn i Samvirksenterets styre.Valget skjedde på årsmøtet 1. juni. Lindelien erstatter daglig leder Hege Lindstrøm, Inn på Tunet Norge SA, som har vært med i styret i 6 år. 

Avdelingsdirektør Henning Lauridsen, NBBL, og organisasjonssjef Anders Sigstad, Landkreditt SA, ble gjenvalgt som henholdsvis styreleder og nestleder.