06.09: Kurs for små, nye SA: Styring og ledelse i samvirkeforetak, 06.09


Har dere nylig startet, eller planlegger dere å starte SA? Det er uansett naturlig å være mest opptatt av virksomheten og resultatene. Men et SA skal også styres og ledes: Hvordan gjøre dette riktig, og samtidig mest mulig rasjonelt?

Basert på våre erfaringer, inviterer vi til et praktisk rettet halvdagskurs onsdag 6. september kl. 12 - 16, her i Samvirkesenteret. 
Kursleder er daglig leder May Woldsnes. 

Program og praktisk informasjon

Kurset 6. september er nå fulltegnet, men vi vil prøve å kjøre et nytt kurs i løpet av høsten/vinteren. Vi kommer tilbake med tid og sted.