Flere innledere på plass, og du kan allerede nå melde deg på!


Hold av datoen for Samvirkefrokosten - tirsdag 24. oktober, på Grand Hotel i Oslo. 

Programmet er under utarbeidelse, men vi kan allerede nå presentere noen av innlederne:

Ed Mayo, generalsekretær i Co-operatives UK
Mayo er også aktiv i internasjonal samvirkeutvikling, bl.a. studier om samvirkets rolle og muligheter i dagens digitale verden, der delingsøkonomien ellers står på agendaen. 

Co-operatives UK er fellesorganisasjonen for tusenvis av samvirkeforetak med en samlet verdi på mer enn 34 milliarder GBP. Hovedmålet til Co-operatives UK er å fremme, utvikle og forene medlemseide virksomheter innen de fleste sektorer - fra handel, landbruk, bolig og kreditt til lokale puber eid av innbyggere i lokalsamfunnet. 

 

Marte Gerhardsen, daglig leder i Tankesmien Agenda
Gerhardsen er utdannet statsviter, og har tidligere erfaring som bl.a. divisjonsdirektør i DNB, generalsekretær i CARE og fra flere stillinger i UD. 

Hun har også en rekke styreverv, bl.a. i Sparebank1 Finans, og er medlem i Rådet for Oslo-senteret for fred og menneskerettigheter.

Foto: Siv Pessar


Anne Siri Koksrud Bekkelund, politisk økonom i Civita

Bekkelund er sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU, og har en mastergrad i politisk økonomi fra Handelshøyskolen BI.

Hun har tidligere bl.a. vært byrådssekretær i byrådsavdeling for kultur og næring (V) i Oslo. Hun er medredaktør i tidsskriftet Minerva, og er kjent for Aftenpostens lesere gjennom spalten Internrevisjonen.

Foto: Civita 


Tom Johnstad, professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU Gjøvik
Johnstad har tidligere bakgrunn fra bl.a. NIBR og Østlandsforskning, og har arbeidet med samvirkespørsmål i flere sammenhenger. Han har skrevet boken Samarbeid og samvirke, og er i dag opptatt av samvirke både ut fra governance- og bærekraftperspektiver. 

 

 

Stikkord til årets tema er hvordan samvirkeforetak, som medlemseide, demokratiske virksomheter, fortsatt kan bidra til å videreutvikle demokratiet og levere løsninger på mange av de utfordringer vårt samfunn står overfor. - Økonomisk vekst og fordeling, sysselsetting, velferd, tillit til det politiske og økonomiske systemet gjennom følelse av inkludering, medbestemmelse og mestring. 

Endelig program vil foreligge i begynnelsen av september, men du kan allerede nå sikre deg plass:

Påmeldingsskjema Samvirkefrokosten