24. oktober: Møt Marte Gerhardsen, Anne Siri Koksrud Bekkelund, Ed Mayo og Tom Johnstad. Husk påmelding!


Samvirkefrokosten 2017!

Tirsdag 24. oktober, kl. 07:30 - kl. 11:00, Grand Hotel, Oslo.

Samvirke
- for felles verdiskaping, fordeling, deltakelse og demokrati

 

Program            


Mer om im innlederne

Ed Mayo, generalsekretær i Co-operatives UK
Mayo er også aktiv i internasjonal samvirkeutvikling, bl.a. studier om samvirkets rolle og muligheter i dagens digitale verden, der delingsøkonomien ellers står på agendaen. 

Co-operatives UK er fellesorganisasjonen for tusenvis av samvirkeforetak med en samlet verdi på mer enn 34 milliarder GBP. Hovedmålet til Co-operatives UK er å fremme, utvikle og forene medlemseide virksomheter innen de fleste sektorer - fra handel, landbruk, bolig og kreditt til lokale puber eid av innbyggere i lokalsamfunnet. 

 

Marte Gerhardsen, daglig leder i Tankesmien Agenda
Gerhardsen er utdannet statsviter, og har tidligere erfaring som bl.a. divisjonsdirektør i DNB, generalsekretær i CARE og fra flere stillinger i UD. 

Hun har også en rekke styreverv, bl.a. i Sparebank1 Finans, og er medlem i Rådet for Oslo-senteret for fred og menneskerettigheter.

Foto: Siv Pessar


 Anne Siri Koksrud Bekkelund, politisk økonom i Civita

Bekkelund er sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU, og har en mastergrad i politisk økonomi fra Handelshøyskolen BI. 

 Hun har tidligere bl.a. vært byrådssekretær i byrådsavdeling for kultur og næring (V) i Oslo. Hun er også     kjent for Aftenpostens lesere gjennom spalten Internrevisjonen.

  Foto: Civita 
 


Tom Johnstad, professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU Gjøvik
Johnstad har tidligere bakgrunn fra bl.a. NIBR og Østlandsforskning, og har arbeidet med samvirkespørsmål i flere sammenhenger. Han har skrevet boken Samarbeid og samvirke, og er i dag opptatt av samvirke både ut fra governance- og bærekraftperspektiver. 

 


______________________________________________________________________________________________