Ed Mayo, Co-operatives UK, til Samvirkefrokosten


En av hovedinnlederne på Samvirkefrokosten er Ed Mayo, generalsekretær i Co-operatives UK. Han er også aktiv i internasjonal samvirkeutvikling, bl.a. studier om samvirkets rolle og muligheter i dagens digitale verden, der delingsøkonomien ellers står på agendaen. 

Co-operatives UK er fellesorganisasjonen for tusenvis av samvirkeforetak med en samlet verdi på mer enn 34 milliarder GBP. Hovedmålet til Co-operatives UK er å fremme, utvikle og forene medlemseide virksomheter innen de fleste sektorer, bl.a. handel, landbruk, bolig, kreditt - og selvsagt i Storbritannia, lokale puber eid av innbyggere i lokalsamfunnet. 

Programmet for Samvirkefrokosten er under utvikling, men hovedtemaet blir hvordan samvirkeforetak, som medlemseide, demokratiske virksomheter, fortsatt kan bidra til å videreutvikle demokratiet og levere løsninger på mange av de utfordringer våre samfunn står overfor i et større perspektiv: - Økonomisk vekst og fordeling, sysselsetting, tillit til det politiske og økonomiske systemet gjennom følelse av inkludering, medbestemmelse og mestring. 

Mer informasjon kommer her etter hvert.

Endelig program og invitasjon sendes ut i begynnelsen av september.