Bilkollektivet SA Årets samvirkeforetak


Bilkollektivet SA ble startet i 1995, og har i dag over 4 000 husstander og bedrifter som medlem. Til sammen genererer de over 6 500 brukere. Bilkollektivet SA er, med ca. 60 000 turer pr år, Norges største bilpool, og virksomheten vokser stadig. 

Samvirkeforetak er delingsøkonomi i praksis
- Samvirkemodellen er en god plattform for delingsøkonomi i praksis, sier direktør Arne Lindelien. Vår suksess gjør ingen rike, men mange sparer penger på å bruke oss. Dessuten ser vi at folk i større grad vektlegger hensynet til miljøet og at de slipper vedlikehold, ettersyn og parkeringsproblemer. Som medlem i Bilkollektivet får du tilgang til bil, uten store investeringer. Én bil erstatter mellom 5 og 10 private biler. 

Medlemsnytten styrer virksomheten
- Bilkollektivet ønsker å være et tydelig samvirkeforetak, som setter medlemmenes behov i fokus, fortsetter Lindelien. Bilkollektivets viktigste oppgave er å organisere bildeling som et alternativ til bilhold for det enkelte medlem/andelseier. Virksomheten skal sikre en mest mulig effektiv ressursutnyttelse ved å balansere hensynet til pris, sikkerhet, brukervennlighet og miljø, til medlemmenes beste. Et eventuelt overskudd pløyes alltid tilbake til virksomheten for å opprettholde markedets laveste priser og et best mulig tilbud til medlemmene. 

- De siste årene har Bilkollektivet hatt en sterk utvikling og bl.a. gjort store investeringer i både en miljø- og tidsriktig bilpark, men også i bedre og mer effektive booking- og informasjonssystemer, fortsetter Lindelien. 

Juryens begrunnelse
Årets samvirkeforetak pekes ut av en jury, som i år har bestått av kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen, Felleskjøpet Agri SA, kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen, OBOS, adm. direktør Grete Ingeborg Nykkelmo, Ungt Entreprenørskap Norge og direktør Inger Solberg, Innnovasjon Norge. 

Juryen viser i sin begrunnelse til at Bilkollektivet SA er et godt eksempel på samvirke som reell delingsøkonomi. Juryen vektlegger også at Bilkollektivet så tydelig setter samvirkets mål om medlemsnytte i fokus, og at interessen og engasjementet blant medlemmene er stor, også når det gjelder deltakelse i de styrende organer. Til slutt viser juryen til at samfunnsansvaret gjennomsyrer hele formålet med virksomheten, helt i tråd med samvirkeformens særpreg. 

Årets samvirkeforetak deles ut av Samvirkesenteret, i år for tiende gang. Prisen består av et kunstverk til verdi av kr. 15 000 og et diplom. Prisen ble delt ut på vår konferanse Samvirkefrokosten, 24. oktober på Grand Hotel. 

                   

 

 

 

 

 

 

       

        
 

 

 

Fra v. direktør Arne Lindelien, Gro Tvedt Anderssen fra juryen og nestleder Kjersti Gunn Grønnevet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styreleder Henning Lauridsen, Samvirkesenteret, viser fram det synlige beviset på at Bilkollektivet er årets samvirkeforetak.

Alle foto: Anders Sigstad, Landkreditt