Glimt fra Samvirkefrokosten 2017


Samvirkefrokosten fant sted tirsdag 24. oktober, på Grand Hotel i Oslo. Årets tema var Samvirke - for felles verdiskaping, fordeling, deltakelse og demokrati.

Vi utfordret innlederne på hvordan samvirkeformen har bidratt til problemløsing i historisk perspektiv, hvilke utfordringer vi står overfor i økonomi og samfunnsutvikling videre framover og hvilke løsninger som trengs - kanskje inkludert samvirke? Og endelig, hvorfor samvirkemodellen, med vekt på deltakelse og demokrati, nå er mer aktuell enn noensinne som forretningsform.

 

 

          

Professor Tom Johnstad, NTNU i Gjøvik                                            Daglig leder Marte Gerhardsen, Tankesmien Agenda

 

         

Politisk økonom Anne Siri Koksrud Bekkelund, Civita                        Generalsekretær Ed Mayo, Co-operatives UKSamtale mellom innlederne, ledet av Henning Lauridsen, styreleder i Samvirkesenteret

       

Glimt fra salen 

Alle foto: Anders Sigstad, Landkreditt SA

Programmet

Samvirkefrokosten arrangeres i slutten av oktober hvert år. I år var det 118 påmeldte fra det politiske miljø, departementer, faglige og næringspolitiske organisasjoner, advokater, FoU, samt fra samvirket selv.