Samvirke fra hele verden møttes i Kuala Lumpur


Samvirker fra hele verden møttes på ICA Global Conference and General Assembly i Kuala Lumpur

Tekst og foto: Henning Lauridsen, NBBL/Samvirkesenteret

International Co-operative Alliance (ICA) er den globale organisasjonen for samvirker. Hvert annet år arrangeres generalforsamling som kombineres med en konferanse. I tillegg er det styremøte i de ulike sektororganisasjonene.

Årets konferanse og generalforsamling fant sted i Kuala Lumpur i Malaysia og hadde 1800 deltakere fra nærmere 100 land. Det var derfor gode muligheter til å skaffe seg et godt nettverk av folk som driver med det samme som en selv i andre land. Coop, Landbrukssamvirket og NBBL er alle medlemmer. Fra Landbrukssamvirket deltok styreleder Trond Reierstad og Eugen Tømte, NBBL stilte med administrerende direktør og Henning Lauridsen (som også er styreleder i Samvirkesenteret)

ICA er en stor organisasjon med medlemsorganisasjoner som har nærmere 1 milliard medlemmer bak seg. De 300 største medlemsforeningene omsetter for bortimot 18 billioner kroner årlig.

De to første dagene av konferansen gikk med til styremøte, generalforsamling og faglig program i de ulike sektorganisasjonene.

Den generelle konferansen
De to neste dagene var det konferanse som ble åpnet og avsluttet med plenumsforedrag. Åpningsforedraget var ved den britisk-amerikanske økonomen og juristen Linda Yueh og tok for seg globale økonomiske og poliske utviklingstrekk.  


Deretter var det flere økter med parallellsesjoner med ulike samvirke-temaer på dagsorden. Mange av temaene dreide seg om samvirkeforetaks utfordringer og fortrinn i ulike sammenhenger og besto av en kombinasjon av innlegg og diskusjoner.

En interessant sesjon dreide seg om hvordan samvirker kan utnytte de mulighetene delingsøkonomien gir. Det var blant annet innlegg fra amerikanske Danny Spitzberg som fortalte om crowdfunding-kampanjen som pågår for å kjøpe seg opp i Twitter der målet er å gjøre det om til et samvirke. Forslaget ble nedstemt på Twitters generalforsamling i 2017, med de som står bak har større forhåpninger om å få det til i 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dag to av den faglige konferansen ble avsluttet av Gro Harlem Brundtland som snakket om den rollen samvirker kan spille for å oppnå FNs bærekraftmål. Hun roste den norske samvirkebevegelsen foran salen med 1800 deltakere og fortalte at hun selv var en av samvirkets 1 milliard medlemmer. Slik hun så det vil samvirkeforetak med sin demokratiske styreform med spredt eierskap og nærhet til medlemmene ha spesielt gode forutsetninger til å bidra til at bærekraftmålene blir nådd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fikk ros av Gro Harlem Brundtland. - Norsk samvirke her representert ved fra v. ass. direktør Eugen Tømte, 
Norsk Landbrukssamvirke, avdelingsdirektør Henning Lauridsen NBBL, også styreleder i Samvirkesenteret,
adm. direktør Thor Eek, NBBL og styreleder Trond Reierstad, Norsk Landbrukssamvirke.  


Generalforsamlingen i ICA
Dagen etter den faglige konferanse var det generalforsamling i ICA og valg av 15 av til sammen 24 styremedlemmer. Ariel Guarco fra Argentina ble valgt til ny styreleder i ICA da Monique Leroux fra Canada ikke ønsket gjenvalg.

Det er ingen norske representanter i styret, men Norden blir godt representert. Anders Lago fra NBBLs søsterorganisasjon i HSB i Sverige ble gjenvalg som styremedlem. I tillegg ble Susanne Westhausen fra Kooperationen i Danmark og Marjaana Saarikoski fra SOK i Finland valgt inn i styret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God kontakt med andre lands samvirkeorganisasjoner
Konferansen bød på gode muligheter for kontakt med samvirkeorganisasjoner. I Sverige har Samvirkesenteret fått en søsterorganisasjon som heter Svensk Kooperation. Det ble etablert god kontakt i forbindelse med Samvirkefrokosten i høst, og under  konferansen i Kuala Lumpur ble vi enige om å møtes og ha løpende kontakt mellom Svensk Kooperation og Samvirkesenteret med sikte på at begge skal få større slagkraft. I tillegg var det kontakt med mange andre organisasjoner inklusive vår søsterorganisajon i Storbritannia Co-operatives UK, hvis leder, Ed Mayo, hadde innlegg på Samvirkefrokosten i oktober. 

Mer om International Co-operative Alliance