Medlemsseminar 06.02: Bærekraftige eierformer - Hvor står samvirket?


Bærekraftig eierskap og bærekraftige eierformer er i fokus, både ut fra virksomhetenes egne mål, krav til samfunnsansvar, og hva som skal til for å nå f.eks. FNs bærekraftsmål. Hvor står samvirket i denne sammenheng? 

På medlemsseminaret 6. februar møter du professor Beate Sjåfjell, Universitetet i Oslo og professor Per Ingvar Olsen, Handelshøyskolen BI, som har markert seg i debatter om bærekraftig eierskap overordnet og om samvirkets særpreg sammenlignet med andre selskapsformer.

I tillegg kommer styreleder Trine Hasvang Vaag, Nortura og direktør Arne Lindelien, Bilkollektivet for å gi eksempler på hvordan samvirkeforetak innen ulike bransjer faktisk utnytter særpreget ved samvirke som eierform. Selvsagt blir det mulighet for spørsmål og diskusjon. 

Seminaret er åpent for tillitsvalgte og ansatte i Samvirkesenterets medlemsorganisasjoner og deres medlemmer igjen, der hvor det er aktuelt. 

Program og praktisk informasjon 

 

    

Fra v. Per Ingvar Olsen, Beate Sjåfjell, Trine Hasvang Vaag og Arne Lindelien