Vi ønsker Samfunnshuset Kolbotn SA/ Tredje etasje velkommen som nytt medlem


Samfunnshuset Kolbotn SA/Tredje etasje holder til i Oppegårds flotte kulturhus Kolben. Samvirkeforetaket har ca. 85 lag og foreninger som medlemmer. Det er idrettslag, danseklubber, velforeninger, politiske partier, mv. I tillegg har de noen enkeltpersoner og næringsdrivende som medlemmer. 

Formålet med virksomheten er å skaffe medlemmene gode og rimelige lokaler for sin virksomhet. Samfunnshuset Kolbotn SA/Tredje etasje har en lang historie, stiftet allerede i 1956, og har således vist at de dekker et behov i nærmiljøet. 

Mer om Samfunnshuset Kolbotn SA/Tredje etasje