Samvirkesenteret i tall - Hva vi representerer


Samvirkesenteret har i dag 33 medlemsorganisasjoner. Basert på tall for 2017 representerer disse til sammen 

  • 2,8 millioner individuelle medlemmer
  • 168,5 milliarder kroner i samlet omsetning
  • ca. 88 000 ansatte

Brønnøysundregistrene anslår at det er opp mot 9 000 virksomheter som har et formål og en innretning som gjør at de faller inn under samvirkeloven. Tar vi med alle borettslag, som også defineres som samvirke, er samlet antall ca. 17 000.

Sett ut fra tall for våre medlemmer alene, utgjør alle samvirkeforetak samlet sett en mye større del av økonomien enn det en tenker over i det daglige. Det gjelder både medlemmer, omsetning, ansatte og følgelig også ringvirkninger til annen økonomisk aktivitet gjennom etterspørselsringvirkninger.  

Samvirkesenteret i tall 

Våre medlemmer