Samvirkefrokosten tar form


Pernilla Bonde. Foto: Karl Nordlund

Blant innlederne er Pernilla Bonde, adm. direktør for HSB Riksförbund (boligsamvirket) i Sverige, og styremedlem i bl.a. Svensk Kooperation og Cooperatives Europe. Pernilla kjenner følgelig samvirke fra mange ulike ståsteder, og har et brennende engasjement for samvirkets rolle og muligheter i møte med dagens samfunnsutfordringer og teknologiens muligheter. 

Hovedtema i år er Samvirke - en framtidsrettet eierform i en globalisert og digitalisert verden. Samvirke, med vekt på aktiv deltakelse i virksomheten, likhet, medbestemmelse og fordeling av overskudd etter deltakelse er jo virkelig delingsøkonomi! Og hvorfor kan vi ikke ha plattform kooperativer når det finnes plattformer organisert på mange andre måter?

Hold av tirsdag 23. oktober kl. 08 - 10 så lenge. Vi møtes som vanlig på Grand Hotel i Oslo.  
Mer informasjon kommer etter hvert som programmet faller på plass. 

Konferansen er gratis.

Påmelding til Samvirkefrokosten