Velkommen til kurs 20. november: Kapitalforhold i SA - Utdelinger, skatt og merverdiavgift


Velkommen til kurset Kapitalforhold i samvirkeforetaket - Utdelinger, skatt og merverdiavgift.

Samvirkeforetak finnes i mange ulike varianter - fra de store forbruker- og produsentsamvirkene, via nye foretak innen f.eks. konsulentbransjen og kunstneriske/kreative næringer, til små vann- og avløpslag, veilag, samfunnshus og båtforeninger. Som i andre typer foretak, er utdelinger, skatt og mva. alltid sentrale spørsmål:

  • Hvor går grensen for næringsvirksomhet, og hvilke regler gjelder for skatt og mva. alt etter om virksomheten defineres som næring eller ei?
  • Samvirkeloven har bestemmelser om utdelinger, men hvilke skatt- og avgiftsregler gjelder ved etterbetaling og de andre anvendelsesmulighetene for årsoverskuddet?
  • Hvilke regler gjelder for skatt og mva. ved henholdsvis omsetning med egne medlemmer og andre?

Dette er noen av spørsmålene du får svar på i kurset.

Kurset arrangeres i samarbeid med Advokatfirmaet Seland Orwall DA, en av Norges fremste leverandører av juridiske tjenester til samvirkeforetak. Forelesere er partner advokat Stian Wessel og partner advokat Anniken Ramse Arntzen

Tid og sted: Tirsdag 20. november kl. 11:30 - 15:30, Thon Hotel Vika Atrium, Oslo. 

Fortsatt ledig plass!

Program og praktisk informasjon                 Lenke til påmelding

 

               

        Advokat Anniken Ramse Arntzen                                   Advokat Stian Wessel

Begge foto: Advokatfirmaet Seland Orwall DA