Vi gratulerer TONO SA som vinner av Samvirkeprisen 2018!


Fra v. adm. dir. Cato Strøm og styreleder Ingrid Kindem

Vi gratulerer TONO SA som vinner av Samvirkeprisen 2018!

TONO ble etablert i 1928, og er et samvirkeforetak som forvalter opphavsrettigheter på vegne av nesten 31 000 medlemmer – komponister, tekstforfattere, musikere og musikkforlag. TONO innkasserer vederlag ved kringkasting og annen offentlig fremføring av musikk, og overfører midlene til rettighetshaverne, dvs. medlemmene. I 2017 ble det utbetalt nesten 571 millioner kroner.

Medlems- og samfunnsnytte gjennom tilpasning til ny teknologi og nye plattformer
Gjennom TONO gjøres det som det enkelte medlem antakelig ikke ville kunne klare alene, dvs. verken å ha oversikt over hvor egen musikk fremføres, langt mindre klare å kreve inn vederlaget. TONO viser derfor samvirkets medlemsnytte på sitt aller beste, ikke minst i en tid der ny teknologi og nye plattformer krever nye løsninger for å sikre kunstnernes rettigheter.

Gjennom virksomheten legger TONO til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som de med opphavsrett sikres inntekter og grunnlag for å skape ny musikk. Dette viser også virksomhetens samfunnsansvar, helt i tråd med samvirkets prinsipper.

Et foretak i sterk utvikling
TONO er også et foretak i sterk vekst: I 2017 fikk de 1 645 nye medlemmer, og over 30 000 nye registrerte verk til forvaltning.

Juryens begrunnelse

  •  TONO forvalter rettigheter på vegne av medlemmene, og viser at samvirkeformen er velegnet for denne type virksomhet, også i en tid når komponister og utøvere står overfor helt nye utfordringer i form av digitalisering og distribusjon via nye plattformer.
  • TONO representerer noe annet enn de tradisjonelt kjente samvirkesektorene, og viser at samvirke er en organisasjonsform som egner seg for mange typer virksomhet.
  • TONO er et eksempel på at samvirkeformen egner seg godt innen kunstneriske/kreative næringer, også forvaltning av opphavsrett. For øvrig er det interessant at det nå etableres stadig flere foretak innen disse næringene.
  • TONOs virksomhet viser at samvirke er i tiden, også i en digitalisert og globalisert verden.

Juryens sammensetning
Juryen har bestått av direktør Inger Solberg, Innnovasjon Norge, kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen, OBOS, kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen, Felleskjøpet Agri SA og seniorrådgiver Arne Lindelien, Bilkollektivet SA. 

Om Samvirkeprisen
Samvirkeprisen 2018 ble delt ut på Samvirkesenterets årlige konferanse, Samvirkefrokosten, 23. oktober på Grand Hotel i Oslo. Det er 11. gang Samvirkesenteret deler ut en pris, og formålet er å synliggjøre samvirke som en moderne og framtidsrettet selskapsform, som gir nytte for medlemmene og verdi til samfunnet. 

Glade vinnere gratuleres av til venstre Henning Lauridsen, avdelingsdirektør i NBBL
og styreleder i Samvirkesenteret, og til høyre Arne LIndelien, medlem i juryen og
styremedlem i Samvirkesenteret.

Fra v. adm. direktør Cato Strøm og styreleder Ingrid Kindem, TONO SA

Foto: Anders Sigstad, Landkreditt SA