Presentasjoner og glimt fra Samvirkefrokosten 2018


Årets tema var Samvirkeforetaket - Superaktuell eierform i en globalisert og digitalisert verden. 

Våre innledere, adm. direktør Pernilla Bonde, HSB Riksförbund i Sverige, og prosjektleder Kayleigh Walsh fra teknologikooperativet Outlandish i Storbritannia, viste hvordan store og vel etablerte samvirkeforetak, så vel som små og nye, evner å svare på medlemmenes behov også i en tid med nye teknologiske utfordringer og muligheter. 

Pernilla Bondes presentasjon

Kayleigh Walsh sin presentasjon

Møteleder Henning Lauridsens innledning

Program

Tradisjonen tro ble Samvirkeprisen også delt ut, i år til TONO SA. Se egen omtale.  

Styreleder Henning Lauridsen i Samvirkesenteret loset oss gjennom prisutdeling, presentasjoner og spørsmål fra salen. 

Frokostmøtet fant sted 23. oktober på Grand Hotel i Oslo. Det var drøyt 140 påmeldte til årets arrangement, en økning på ca. 15 % sammenlignet med de siste to år. 
 

Glimt fra Samvirkefrokosten

Pernilla Bonde        Kayleigh Walsh          

                                                

          

Bilder øverst fra venstre: Pernilla Bonde, Kayleigh Walsh, Henning Lauridsen, fra utdeling av Samvirkeprisen og glimt fra salen. 

Alle foto: Anders Sigstad, Landkreditt SA