Flesberg Samfunnshus SA nytt medlem


Foto: Flesberg Samfunnshus SA

Flesberg Samfunnshus SA er et av mange samfunnshus organisert som samvirkeforetak. 

Flesberg Samfunnhus SA ble stiftet i 1959, som et andelslag, og ble bygd på dugnad av bygdas lag og foreninger, sagbruk og andre næringsdrivende, samt med gaver og dugnad fra privatpersoner. Samfunnhuset er eid av lag og foreninger, private andelshavere og Flesberg kommune. I dag er det ca. 180 privatpersoner/andelseiere og 13 lag og foreninger som er representert på årsmøtet. 

Samfunnshuset er et viktig møtested i kommunen. Det er mye brukt av skolen på dagtid, til innendørs idrettstrening på ettermiddagen, og til private og åpne arrangementer av alle slag i helgene. 

Flesberg Samfunnshus driftes av et styre, og har vaskehjelp og vaktmester i samarbeid med skolen. I tillegg trår medlemmene til med små og store dugnader for å vedlikeholde lokaler og utstyr. 

Vi ønsker Flesberg Samfunnshus SA velkommen som medlem!

Er medlemskap aktuelt for dere?
Samvirkesenteret er et medlemsbasert informasjons- og kompetansesenter for samvirke som foretaksform. Alle samvirkeforetak og sammenslutninger som representerer samvirkeforetak kan bli medlem. Vi har nå 33 medlemmer - fra de store, etablerte samvirkeforetakene i Norge til små, relativt nye virksomheter innen mange ulike bransjer og næringer. 

Mer om fordeler og betingelser for medlemskap