Merk deg Samvirkefrokosten - 15. oktober


15. oktober er det tid for Samvirkefrokosten. Hold av datoen så lenge!

Programmet er under utarbeidelse, mer informasjon kommer etter hvert.