Merk deg Samvirkefrokosten - 15. oktober


15. oktober er det tid for Samvirkefrokosten. Hold av datoen så lenge!

Programmet er under utarbeidelse, og informasjon vil bli lagt ut fortløpende etter hvert som programmet tar form.