Merk deg dato for Samvirkefrokosten!


15. oktober er det tid for Samvirkefrokosten. Hold av datoen så lenge!

Programmet er under utarbeidelse, og informasjon vil bli lagt ut fortløpende etter hvert som programmet tar form.