Vi ønsker GSB SA velkommen som medlem!


Gruppen av samarbeidende begravelsesbyråer SA omfatter 30 byråer og avdelinger geografisk plassert rundt Oslo-fjorden.

Gjennom samvirkeforetaket samarbeider byråene om innkjøp, markedsføring, kompetanseutvikling og andre hensiktsmessige oppgaver som samsvarer med medlemmenes interesser. Målet er å etablere trygge samarbeidsforhold og et godt faglig og sosialt fellesskap for å styrke den økonomiske, forretningsmessige og markedsmessige evnen for medlemsbyråene. 

Hovedkontoret er i Vestfossen i Øvre Eiker.
Mer om Gruppen av samarbeidende begravelsesbyråer SA 

Velkommen som medlem!


Ønsker dere medlemskap i Samvirkesenteret? Les mer om fordeler og betingelser eller ta kontakt med oss for mer informasjon.