Folkets Hus Drammen SA - vårt 35. medlem


Folkets Hus Drammen SA feiret sitt 50-årsjubileum i fjor, og har hatt en sterk utvikling siden det stod ferdig i 1968.

Mens det i 1. etasje er forretningsdrift, består 3. og 4. etasje av kontorlokaler. Det er stort sett fagforeninger og partiorganisasjoner som er leietakere her, og de er også eiere av huset. I dag er det 35 andelseiere.

Et aktivt hus
Det er et levende hus med mye aktivitet både på dag- og kveldstid. Det er et hus som gir tilhørighet til arbeiderbevegelsen, dens historie og ånd. 

Huset gir også tilbud utover kontor- og forretningslokaler, da det i 2. etasje er kurs-, konferanse- og selskapslokaler med møtekapasitet på inntil 155 personer. Folkets Hus Drammen tilbyr således fleksible løsninger for de fleste behov. 

Hvorfor samvirke?
Folkets Hus Drammen er ett av mange samfunns- og forsamlingshus organisert som samvirkeforetak. Målet for medlemmene/andelseierne er typisk å samarbeide om etablering og drift av et felles lokale, der virksomheten gir nytte til de enkelte medlemmene - helt i tråd med samvirkets særpreg. 

Vi ønsker Folkets Hus Drammen SA velkommen som medlem!

Mer om Folkets Hus Drammen SA

Samvirkesenteret har nå 35 medlemsorganisasjoner, fra et mangfold av næringer og bransjer. Ønsker dere å bli medlem? Sjekk fordeler og betingelser for medlemskap Ta gjerne kontakt hvis dere ønsker mer informasjon.