Samvirkesenteret søker daglig leder


For deg som er interessert i og opptatt av samvirke: Nå har du sjansen! 

Samvirkesenteret søker ny daglig leder som skal lede Samvirkesenteret og være ansvarlig for å skaffe gode rammevilkår for samvirke som foretaksform, styrke kunnskapen om samvirke og legge til rette for kontakt og erfaringsutveksling mellom medlemmene. 

Mer om stillingens innhold, ønskede kvalifikasjoner, søknadsfrist og kontaktperson:

https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=146787080