Fleksibel kursdag om SA 26.09 - nå fulltegnet


En fleksibel kursdag - velg alt, eller det du er særlig opptatt av!
Etter svært gode tilbakemeldinger på to korte kurs i fjor om henholdsvis styrets ansvar i samvirkeforetak og kapitalforhold i samvirkeforetak, lager vi i år en fleksibel kursdag, der du kan delta hele dagen, eller bare på en eller to deler. 

I tillegg til fjorårets to tema, tilbyr vi en innledende del om samvirkeforetakets innhold, særpreg og bruksområder, sammenlignet med andre organisasjonsformer. Se lenke til hele programmet nederst. 

Målgrupper er regnskapsførere, revisorer, advokater og andre rådgivere som bistår samvirkeforetak ved etablering og drift. Kursene passer også godt for f.eks. (nye) tillitsvalgte og ansatte som ønsker faglig påfyll om samvirkeformen. 

Deltakerne får kursbevis, som bl.a. kan brukes ved søknad om godkjenning av etterutdanning i juridiske fag. 

Mål for kursdagen er å gi deltakerne et godt grunnlag for å forstå samvirkeformen, vurdere den opp mot andre selskapsformer, og å ha trygghet for å håndtere sentrale økonomiske og organisasjonsmessige problemstillinger ved etablering og drift. 

Om innlederne
Kurset gjennomføres i samarbeid med Advokatfirmaet Seland Orwall DA. Foreleserne, Anniken Ramse Arntzen og Stian Wessel, er begge advokater med bred erfaring fra bl.a. selskapsrett overordnet og fra samvirkeforetak. Begge er også mye brukt som foredragsholdere innen sine fagområder, og de fikk god tilbakemelding ved våre kurs i fjor. 

Rabatt for medlemmer!
Dersom du representerer en virksomhet som direkte eller indirekte er medlem i Samvirkesenteret, får du rabatt på kr. 1 000 for hele kursdagen og kr. 500 pr. kursdel. Oversikt over våre medlemmer og betingelser for medlemskap finner du her på nettsiden vår hvis dere ønsker å bli medlem nå.

Fulltegnet.  

Program