Nye styremedlemmer i Samvirkesenteret


Generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm og adm. direktør Cato Strøm (bildet) er nye styremedlemmer i Samvirkesenteret. De representerer henholdsvis Uloba - Independent Living Norge SA og TONO SA. 

Flemming Hansen, styremedlem i Glimrende SA, og Kjell-Arild Tøfte, direktør i Skagerakfisk SA er valgt som henholdsvis 1. og 2. varamedlem til styret.

Henning Lauridsen, direktør for interessepolitikk og jus i NBBL, ble gjenvalgt som styreleder, og Anders Sigstad, organisasjonssjef i Landkreditt SA, som nestleder.

Valgene fant sted på Samvirkesenterets årsmøte, 28. mai. 

Samvirkesenterets styre