Medlemsseminar 19. september: Optimal styresammensetning i SA?


Nye forbrukertrender, raske endringer i markeds- og konkurranseforhold og omfattende krav til god virksomhetsstyring påvirker styring og ledelse også i samvirkeforetak, om de skal møte medlemmenes forventninger og omgivelsenes krav.

Tradisjonelt er tillitsvalgte i samvirke kun rekruttert fra medlemmene.  Er dette tilstrekkelig i dag, eller bør styret også åpne for eksterne styremedlemmer for å sikre nødvendig kompetanse og erfaring? Hvilken kompetanse og erfaring trenger samvirkeforetak, og hva kan eksterne tilføre? Hvilke erfaringer har de gjort de som har åpnet for eksterne i styret?

Programmet er under utarbeidelse, men hold av datoen så lenge:
Torsdag 19. september kl. 15 - 18, Thon Hotel Slottsparken, Oslo. 

Ønsker du å melde deg på allerede i dag, send en e-post til mw@samvirke.org 

Seminaret er for Samvirkesenterets medlemmer og deres medlemmer igjen. Interessert i medlemskap? Klikk og les