Medlemsseminar 19.09: Optimal styresammensetning i SA?


Raske endringer i markeds- og konkurranseforhold, nye forbrukertrender, samt krav om miljøhensyn og samfunnsansvar påvirker styring og ledelse også i samvirkeforetak om de skal møte medlemmenes, kundenes og myndighetenes krav. 

Tradisjonelt er tillitsvalgte i samvirke kun rekruttert fra medlemmene.  Er dette tilstrekkelig i dag, eller bør styret også åpne for eksterne styremedlemmer for å sikre nødvendig kompetanse og erfaring? Hvilken kompetanse og erfaring trenger samvirkeforetak, og hva kan eksterne tilføre? Hvilke erfaringer har de gjort de som har åpnet for eksterne i styret?

Dette søker vi svar på i medlemsseminaret torsdag 19. september, kl. 15 - 18, Thon Hotel Slottsparken i Oslo. 

Møt innledere fra tre samvirkeforetak innen vidt forskjellige sektorer, som alle har eksternt rekrutterte styremedlemmer. 

Se programmet for informasjon om innledere og om praktisk informasjon. 

Påmelding til mw@samvirke.org innen 6. september.

Seminaret er for Samvirkesenterets medlemmer og deres medlemmer igjen. Interessert i medlemskap? Klikk og les