Janne Log ny daglig leder i Samvirkesenteret


Foto: Privat

Janne Log har tidligere vært direktør for samfunnskontakt i Norsk Landbrukssamvirke, kommunikasjonsdirektør på Handelshøyskolen BI, konserndirektør for kommunikasjon og markedsføring i EVRY og direktør for globale operasjoner og samfunn i Norges Sjømatråd.  

Nå blir hun ny daglig leder for Samvirkesenteret. Vi er et medlemsbasert informasjons- og kompetansesenter for samvirke som foretaksform. Det er 36 medlemsorganisasjoner, med til sammen 2,8 millioner enkeltmedlemmer, 169 milliarder NOK i samlet omsetning og 88 000 ansatte.

  • Den teknologiske utviklingen har ført til at vinnerne tar alt. Maktkonsentrasjon og sektorglidning gjør at eierskap bør bli et av de viktigste næringspolitiske spørsmålet i årene fremover. Hvordan får vi et eierskap som sikrer at Norge blir konkurransedyktig også på lang sikt. Dette gleder jeg meg til å diskutere, sier Janne Log.

Samvirke er en attraktiv foretaksform som genererer stor verdiskaping, både nasjonalt og internasjonalt, og som en velprøvd selskapsform bygget på moderne verdier som deltakelse, deling og demokrati.

  • Langsiktig, nasjonalt eierskap må på den politiske dagsorden. De globale plattformselskaper som Amazon, Facebook og Uber har vært en gave til forbrukerne - men det utfordrer langsiktig, nasjonal verdiskaping og eierskap. Plattformselskapene fører til et mer globalisert og sentralisert eierskap. Denne utviklingen vil svekke den nordiske modellen på sikt, sier styreleder i Samvirkesenteret, Henning Lauridsen.

Janne Log begynner 1. september, og vi ønsker henne hjertelig velkommen til Samvirkesenteret!