Glimt fra Samvirkefrokosten og utdeling av Samvirkeprisen


Frode Sakshaug og Samvirkesenterets nestleder Anders Sigstad.

Samvirkeprisen gikk til Den Gyldne Omvei SA på Inderøy i Trøndelag. Den Gyldne Omvei SA ble startet i 1999, og har etter hvert vokst til 18 medlemsbedrifter innen overnatting, servering, utsalg og handel, kunst og håndverk, produksjon av lokale matspesialiteter, opplevelsesturisme, mv. Gjennom sitt felles samvirkeforetak driver de markedsførings- og utviklingsarbeid knyttet til medlemmenes forretningsmessige interesser. 

Frode Sakshaug fra medlemsbedriften Øyna tok i mot prisen på vegne av fellesskapet. 

Om Samvirkeprisen
Samvirkeprisen deles ut av Samvirkesenteret, med mål synliggjøre samvirke som som en moderne og framtidsrettet selskapsform, som gir nytte for medlemmene og verdi til samfunnet. 

Bærekraft i fokus på Samvirkefrokosten
Prisen ble delt ut på Samvirkefrokosten, der temaet var Bærekraftige virksomheter & bærekraftige eierformer. 

Tre bærekrafts- og samvirkebevisste innledere tok for seg temaet med litt ulike innganger:

Jukka Mähönen tok for seg den overordende koplingen mellom bærekraftig virksomhet og bærekraftige eierformer. Mähönen er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo og professor i Samvirkerett ved universitetet i Helsingfors. Han har følgelig omfattende kunnskap om selskapsrett, inkludert samvirkeformen, og også i et bærekraftsperspektiv. Mähönen er bl.a. deltaker i det store europeiske forskingsprosjektet om bærekraftige forretningsmodeller SMART - Sustainable Market Actors for Responible Trade, som ledes fra Norge og der samvirkeformen også er under lupen.  

Gunnar Hovland, konsernsjef i TINE SA, tok utgangspunkt i samvirkets særpreg og styrke når det gjelder bærekraftig verdiskaping. TINE legger stor vekt på bærekraft i alle ledd, fra kua til produkter som forbrukerne etterspør. TINE ble da også kåret til Norges mest bærekraftige selskap i 2019. I tillegg vant de RepTracks Omdømmepris i år.

Morten Munch-Olsen er direktør i Bilkollektivet SA, en virksomhet som i seg selv er bærekraftig. Munch-Olsen vektla bærekraftig virksomhet og optimal organisering av denne. Samvirkeformen kan være et pluss, men også by på utfordringer for virksomheter med sterk vekst og økende konkurranse fra andre aktører, organisert på en annen måte. 

Janne Log, daglig leder i Samvirkesenteret, ledet oss gjennom frokostmøtet. 

Glimt fra Samvirkefrokosten 

                  

Professor Jukka Mähönen, Universitetet i Oslo                 Konsernsjef Gunnar Hovland, TINE SA

 

                    

Direktør Morten Munch-Olsen, Bilkollektivet SA                Janne Log, daglig leder i Samvirkesenteret

Alle foto: Anders Sigstad, Landkreditt