Saker i 2007

Coop NKL overtar Coop Norge med industrivirksomheten

Fra og med årsskiftet 2007/08 blir grossistselskapet Coop Norge AS igjen heleid av samvirkelagenes fellesorganisasjon, Coop NKL BA. Dermed går Coop NKL fra å være eier av Coop Norden og interesseorganisasjon for norske samvirkelag til å bli et dagligvarekonsern med en omsetning på drøyt 33 milliarder kroner. Coop Norge har de siste seks årene vært en del av det nordiske dagligvarekonsernet Coop Norden, eid av forbrukersamvirkene i Sverige, Danmark og Norge.