Saker i 2008

Samvirke når du vil bestemme i butikken

- Det skriver Forbrukerrapportens novemberutgave i en bredt anlagt artikkel om samvirkets særpreg og samvirkeforetaks omfang innen flere sektorer. I og med at brukere og eiere av samvirkeforetak er identiske, har man rett til innflytelse og medbestemmelse. Hele artikkelen finner du her.
Foto: Findexa


Turid Jødahl - Første kvinne tildelt Advokat Dehlis Pris

Turid Jødahl er som første kvinne tildelt Advokat Dehlis Pris 2008. I juryens begrunnelse heter det bl a at Turid Jødahl har vært ...


Samvirke – motstandsdyktig modell i krisetider

- Oppbygging og særpreg gjør at samvirke trolig er mindre eksponert for finanskrisens virkninger enn andre foretak. Det sa preside...


Norges Råfisklag bistår Mattilsynet

Norges Råfisklag skal bistå Mattilsynet i arbeidet med ferskfiskkampanjen. Norges Råfisklag har kurset Mattilsynets inspektører i ...


Kvinneboom i landbruksstyrer

Årsakene er både økt fokus på likestilling, mer bevissthet hos valgkomiteene og konkrete resultater av Ta Grep-programmet, sier av...


Samvirke viktig for entreprenørskap og verdiskaping

Samvirke er en viktig og aktuell organiseringsmodell for å løse mange samfunnsoppgaver i bygd og by, både innen tjenesteproduksjon...


Oppsving for samvirkebanker

- Kooperative finansinstitusjoner i Europa får nå flere medlemmer på grunn av finanskrisen. Dette var den overraskende meldingen f...


Vats Bygg "Årets samvirkeforetak"

Vats Bygg BA fra Hallingdal ble første vinner av Samvirkesenterets nye pris ”Årets samvirkeforetak”. Juryen begrunner sitt valg me...


Samvirke i fokus i Røa Rotary Klubb

Samvirkesenterets leder, Turid Jødahl, er invitert som innleder på Røa Rotary Klubbs møte 6. oktober, på Bogstad Gård. T...


Langveis besøk i Samvirkesenteret

Samvirkesenteret hadde 3. oktober besøk av  Juan José Rojas fra Universidad de Chilpancingo i Mexico. Målet med bes...


Side1 av 4Først   Forrige   [1]  2  3  4  Neste   Sist