Saker i 2009

Nobelprisen for arbeid om brukerstyrte organisasjoner

Professor Elinor Ostrom, USA, er én av to vinnere av årets Nobelpris i økonomi. Ostrom har vist hvordan fellesgoder kan forvaltes på en god måte ved hjelp av ulike former for brukerstyrte organisasjoner. Dette, i motsetning til tradisjonell økonomisk teori, som mener at fellesgoder enten bør reguleres av det offentlige eller forvaltes gjennom rene markeds- løsninger.    
Foto: nobelprize.org


2012 blir FNs Internasjonale samvirkeår

FNs generalforsamling har besluttet at 2012 skal være FNs Internasjonale samvirkeår. Vedtaket begrunnes bl.a. ...


Ønsker å legge til rette for samvirkemodellen

- Regjeringen ønsker å legge til rette for samvirkemodellen, og å bidra til økt eierskap basert på samvirke. Det skriver finansmin...


Pauline Green ICAs første kvinnelige president

Dame Pauline Green fra Storbritannia ble den første kvinnelige president i verdensorganisasjonen for samvirkeforetak, ICA. Green h...


Foreningen Samvirkesenteret stiftet

Foreningen Samvirkesenteret ble formelt stiftet 20. oktober. Navnet er som før - Samvirkesenteret - og formålet er det samme,...


Rekordoppslutning om Samvirkefrokosten

Nesten 140 deltakere hadde funnet veien til årets Samvirkefrokost. Tema var Samvirke en vei ut av krisen - for økt sysse...


Inn på Tunet Trøndelag ble Årets samvirkeforetak

Inn på Tunet Trøndelag BA består av 21 andelseiere spredt over fem kommuner i Nord-Trøndelag. Inn på Tunet tar i bruk hele gården ...


Samvirke - en bærebjelke for landbruket og muligheter på nye områder

Det var hovedbudskapet fra Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk i en tale på Norges Vels jubileumsseminar om samvi...


Samvirkeforetaks betydning i USA

Samvirkeforetak finnes på uendelig mange områder i USA og følger en fra morgen til kveld. - Det var ett av budskapene i ...


Regjeringen anker ikke ESA-vedtak om skattereglene for samvirkeforetak

Regjeringen har kommet til at en ikke vil bringe ESAs vedtak inn for EFTA-domstolen, fordi det trolig er små muligheter for å...


Side1 av 4Først   Forrige   [1]  2  3  4  Neste   Sist