Saker i 2013

Samvirkesenteret med forslag til lovendringer

Vi har i løpet av høsten spilt inn forslag til endringer i samvirkeloven og i Frivillig- hetsregisterloven.


Samvirke også i kreative næringer

Vi har tidligere skrevet om økning av samvirkeforetak blant konsulenter. Samme tendens gjør seg gjeldende innen kunstneriske ...


SA i vekst blant konsulenter

Oversikt over SA stiftet etter 2008, bekrefter inntrykket av at interessen for samvirkemodellen øker også innen kon...


Nytt medlem i Samvirkesenteret

Vi ønsker Norske Landbrukstenester (NLT) velkommen som medlem i Samvirkesenteret!


Rehabilitering som SA

Helgelandskommuner ser at samhandlingsreformen gir utfordringer innen rehabilitering. Da kan samvirkemodellen ...


Samvirke - verdiskaping i vid forstand

Det var en av konklusjonene i paneldebatten på Samvirke- frokosten. Adm. direktør Kristin Skogen Lund, NHO, styreleder Bjørn Ive...


Medlemmer møtte Cooperatives Europe

President Dirk Lehnhoff og ass. direktør Agnes Mathis besøkte Norge i anledning Samvirkefrokosten. Som tilbud til våre medlemmer, ...


Atelier Ilsvika Årets samvirkeforetak

Atelier Ilsvika er et arbeids- og atelierfellesskap bestå- ende av enkeltpersoner, små og mellomstore bedrifter. Målet er å være ...


Samvirke mer populært igjen i Europa

- Både fordi samvirkeforetak viste seg å være stabile og robuste gjennom og etter finanskrisen i 2008, og fordi samvirkemodellen s...


Matsentralen SA offisielt åpnet

Matsentralen er et samvirke- foretak, der medlemmene er organisasjoner og virksom- heter som deler ut mat til vanskeligstilte. De...


Side1 av 2Først   Forrige   [1]  2  Neste   Sist