Saker i 2015

Høring - NOU 2015:10 Lov om regnskapsplikt

I høringssvar til regnskapslovutvalgets rapport argumenterer Samvirksenteret bl.a. for fortsatt fritak for regnskapsplikt for SA med salgsinntekter under to millioner kroner. 


Gamle andelslag/SA kan nå førstegangsregistreres i Altinn

Selv om den elektroniske meldings- løsningen i Altinn ikke godtar stiftelses- dato som er eldre enn tre måneder, har Brønnøys...


Hvordan kan samvirke bidra til å løse framtidas utfordringer i Europa?

Det var ett av spørsmålene da den europeiske tenketanken FEPS inviterte samvirkerepresentanter fra de nordiske og baltiske la...


Fortsatt noen ledige plasser i medlemsseminaret 26.11

Tema er hvordan motivere til økt medlemsengasjement og -deltakelse i SA. Innlederne kommer fra vidt forskjellige SA, og troli...


Aurora Verksted Årets samvirkeforetak 2015

Aurora Verksted SA er en kunnskaps- og kreativitetsbedrift som leverer tilrettelagte arbeidsplasser innen kunst og håndverk for pe...


Glimt fra Samvirkefrokosten

Nesten 150 fant veien til årets arrange- ment. Her er noen glimt. Bilder av innlederne og presentasjoner finner du under egen modu...


Grunder, og nysgjerrig på samvirkeformens mulig- heter?

Møt bl.a. Rhiannon Colvin, AltGen, og bli inspirert av unge entreprenørers erfar- inger fra samvirke i England.&nbs...


Samvirkebryggeriet SA nytt medlem

Vi ønsker Samvirkebryggeriet SA vel-  kommen som nytt medlem i Samvirke-  senteret. Samvirkebryggeriet har ca. 550 ...


Husk medlemsseminaret 15. september:Samvirke og samfunnsansvar

Samfunnsansvar er et sentralt prinsipp for alle samvirkeforetak. I seminaret ser vi nærmere på hvordan det praktise...


Samvirkeformen også for private høyskoler og fagskoler

Det mener Samvirkesenteret i uttalelse til rapport fra ekspertgruppe i Kunnskaps- departementet, som foreslår at private...


Side1 av 3Først   Forrige   [1]  2  3  Neste   Sist