Saker i 2019

Vi ønsker velkommen til nytt medlem!

Gruppen av samarbeidende begravelsesbyråer SA omfatter 30 byråer og avdelinger geografisk plassert rundt Oslo-fjorden. Gjennom samvirkeforetaket samarbeider byråene om innkjøp, markedsføring, kompetanseutvikling og andre hensiktsmessige oppgaver s...


Velkommen til medlemsseminar 25.04: God virksomhetsstyring i SA

I medlemsseminaret 25. april ser vi nærmere på hva som kreves for god virksomhetsstyring i samvirkeforetak, og hvordan ulike samvi...


Merk deg dato for Samvirkefrokosten!

15. oktober er det tid for Samvirkefrokosten. Hold av datoen så lenge! Programmet er under utarbeidelse, og informasjon vil bli...


Flesberg Samfunnshus SA nytt medlem

Flesberg Samfunnshus SA er et av mange samfunnshus organisert som samvirkeforetak.  Flesberg Samfunnhus SA ble stiftet i 1...


Agendamorgen 16.01: Samvirke en framtidsrettet forretningsmodell?

Nysgjerrig på samvirkeformens muligheter for å løse nye oppgaver? Tankesmien Agenda setter søkelys på samvirke i sitt frokostmøte ...