Gjensidige-overskudd til kundene

Gjensidige Forsikring deler ut drøye 700 millioner kroner av fjorårets overskudd til sine forsikringskunder, basert på omfanget av...


The Norwegian Co-operative Societies Act is here

The new act on co-operative societies was passed by the Norwegian Parliament on June 29th 2007.


Investering i kvinner gir suksess også for samvirke

Det er hovedbudskapet fra International Co-operative Alliance (ICA) i anledning Kvinnedagen. 8. mars.


Regionale kurs gir interesse for samvirke

Samvirkesenterets regionale kurs om samvirkeloven vekker også medias interesse. I intervjuet med Samvirkesenterets leder, Turid Jø...


Kooperative banker en "safe haven" i dagens finansmarkeder?

Co-operative banks in Europe should be seen a “safe haven” in the current times of turbulences and uncertainty in financial market...


Brenner for samvirke-foretak

På en konferanse på SAS hotellet i Tromsø ble det sist uke satt søkelyset på den nye loven for samvirke som foretaksform.


Krav om samvirkeorganisering også innen finans

Samvirkeutvalget ber finansministeren om at Banklovkommisjonen i arbeidet med ny lov om finansforetak også får mandat til å utrede...


Coop NKL overtar Coop Norge med industrivirksomheten

Fra og med årsskiftet 2007/08 blir grossistselskapet Coop Norge AS igjen heleid av samvirkelagenes fellesorganisasjon, Coop NKL BA...


Side29 av 29Først   Forrige   20  21  22  23  24  25  26  27  28  [29]  Neste   Sist