Kooperative banker en "safe haven" i dagens finansmarkeder?

Co-operative banks in Europe should be seen a “safe haven” in the current times of turbulences and uncertainty in financial market...


Brenner for samvirke-foretak

På en konferanse på SAS hotellet i Tromsø ble det sist uke satt søkelyset på den nye loven for samvirke som foretaksform.


Krav om samvirkeorganisering også innen finans

Samvirkeutvalget ber finansministeren om at Banklovkommisjonen i arbeidet med ny lov om finansforetak også får mandat til å utrede...


Coop NKL overtar Coop Norge med industrivirksomheten

Fra og med årsskiftet 2007/08 blir grossistselskapet Coop Norge AS igjen heleid av samvirkelagenes fellesorganisasjon, Coop NKL BA...


Side29 av 29Først   Forrige   20  21  22  23  24  25  26  27  28  [29]  Neste   Sist