Vi presenterer...

Samvirkeformen kan brukes for mange formål og på mange områder. Til ide og inspirasjon vil vi hver måned presentere SA i ulik...


Vest-Norges Fiskesalslag SA nytt medlem

Vi ønsker Vest-Norges Fiskesalslag velkommen! Geografisk dekker de Sogn og Fjordane og Hordaland, og omsetter fisken til...


Samvirkefrokosten 2016 under planlegging

Tid og sted er 25. oktober, på Grand i Oslo. Programkomiteen er i gang, her fra en en kreativ idedugnad. Mer info kommer...


Invitasjon til kurs - Samvirkeforetak i praksis

Gode tilbakemeldinger i fjor gjør at vi tilbyr kurset også i vår. Målgrupper er regnskapsførere, revisorer, advokat...


Høring - NOU 2015:10 Lov om regnskapsplikt

I høringssvar til regnskapslovutvalgets rapport argumenterer Samvirksenteret bl.a. for fortsatt fritak for regnskapsplik...


Gamle andelslag/SA kan nå førstegangsregistreres i Altinn

Selv om den elektroniske meldings- løsningen i Altinn ikke godtar stiftelses- dato som er eldre enn tre måneder, har Brønnøys...


Hvordan kan samvirke bidra til å løse framtidas utfordringer i Europa?

Det var ett av spørsmålene da den europeiske tenketanken FEPS inviterte samvirkerepresentanter fra de nordiske og baltiske la...


Fortsatt noen ledige plasser i medlemsseminaret 26.11

Tema er hvordan motivere til økt medlemsengasjement og -deltakelse i SA. Innlederne kommer fra vidt forskjellige SA, og troli...


Aurora Verksted Årets samvirkeforetak 2015

Aurora Verksted SA er en kunnskaps- og kreativitetsbedrift som leverer tilrettelagte arbeidsplasser innen kunst og håndverk for pe...


Glimt fra Samvirkefrokosten

Nesten 150 fant veien til årets arrange- ment. Her er noen glimt. Bilder av innlederne og presentasjoner finner du under egen modu...


Side7 av 29Først   Forrige   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Neste   Sist