Høring - Forslag om fritak for mva ved utdeling av mat på veldedig grunnlag

Vi støtter Departementets forslag på generelt grunnlag, også forslaget om å utvide definisjonen av mellomledd utove...


Forslag fra NFD om for- enkling i aksjelovgivningen §§ 8-7 og 8-10

I høringssvaret understreker vi at ut fra prinsippet om foretaksnøytralitet, må de foreslåtte forenklingene ikke bare gjelde for A...


Danner nasjonalt Inn på tunet-samvirke

Målet med samvirkeforetaket er å styrke bondens muligheter til å selge Inn på tunet-tjenester og konkurrere om oppdrag hos kommune...


Spørsmål om merverdiavgift og SA?

Vi får ofte spørsmål om SA og merverdi- avgift. Siden reglene her er knyttet til virksomhet, ikke til sel...


Velkommen Bilkollektivet SA og Glimrende SA!

Vi ønsker bildelingsordningen Bilkollektivet SA og webutviklings- selskapet Glimrende SA velkommen som medlemmer hos oss. Samvirke...


Endelig en masteroppgave om samvirke!

Beate K. Andreassen og Inger Johanne Lindahl, Handelshøyskolen i Bodø, har skrevet masteroppgave om samvirke- ...


Vi presenterer...

Samvirkeformen kan brukes for mange formål og på mange områder. Til ide og inspirasjon vil vi hver måned presentere SA i ulik...


Vest-Norges Fiskesalslag SA nytt medlem

Vi ønsker Vest-Norges Fiskesalslag velkommen! Geografisk dekker de Sogn og Fjordane og Hordaland, og omsetter fisken til...


Samvirkefrokosten 2016 under planlegging

Tid og sted er 25. oktober, på Grand i Oslo. Programkomiteen er i gang, her fra en en kreativ idedugnad. Mer info kommer...


Invitasjon til kurs - Samvirkeforetak i praksis

Gode tilbakemeldinger i fjor gjør at vi tilbyr kurset også i vår. Målgrupper er regnskapsførere, revisorer, advokat...


Side7 av 29Først   Forrige   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Neste   Sist