Grunder, og nysgjerrig på samvirkeformens mulig- heter?

Møt bl.a. Rhiannon Colvin, AltGen, og bli inspirert av unge entreprenørers erfar- inger fra samvirke i England.&nbs...


Samvirkebryggeriet SA nytt medlem

Vi ønsker Samvirkebryggeriet SA vel-  kommen som nytt medlem i Samvirke-  senteret. Samvirkebryggeriet har ca. 550 ...


Husk medlemsseminaret 15. september:Samvirke og samfunnsansvar

Samfunnsansvar er et sentralt prinsipp for alle samvirkeforetak. I seminaret ser vi nærmere på hvordan det praktise...


Samvirkeformen også for private høyskoler og fagskoler

Det mener Samvirkesenteret i uttalelse til rapport fra ekspertgruppe i Kunnskaps- departementet, som foreslår at private...


Henning Lauridsen ny styreleder i Samvirke- senteret

Henning Lauridsen er advokat og avdelingsdirektør i NBBL. Han avløser ass. direktør Eugen Tømte, Norsk Landbrukssamvirke, som har ...


Samvirkesenterets årsrapport for 2014

I årsrapporten kan du lese mer om Samvirkesenteret, våre prioriteringer og aktiviteter i 2014.


Et verktøy for fremtiden

Organisert sammen kan vi skape mer- verdi, vekst og gi bedre tilbud. Det skriver Hege M. Lindstrøm, Inn på Tunet Trønde- lag ...


Premiere for vårt nye kurs

18 deltakere fra målgruppene advokater, revisorer, regnskapsførere og andre råd- givere for SA, var til stede da&nb...


Uttalelse til NOU 2014:16 Sjømatindustrien

Samvirkesenteret støtter bl.a. mindre- tallets holdning om at det er behov for å vinne erfaringer med fiskesalgslags- loven&n...


HMS Bedriften SA nytt medlem

Vi ønsker HMS Bedriften SA i Bærum velkommen som nytt medlem! Virksomheten ble startet i 2010, og tilbyr bedriftshelsetjenester ti...


Side8 av 29Først   Forrige   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Neste   Sist