Henning Lauridsen ny styreleder i Samvirke- senteret

Henning Lauridsen er advokat og avdelingsdirektør i NBBL. Han avløser ass. direktør Eugen Tømte, Norsk Landbrukssamvirke, som har ...


Samvirkesenterets årsrapport for 2014

I årsrapporten kan du lese mer om Samvirkesenteret, våre prioriteringer og aktiviteter i 2014.


Et verktøy for fremtiden

Organisert sammen kan vi skape mer- verdi, vekst og gi bedre tilbud. Det skriver Hege M. Lindstrøm, Inn på Tunet Trønde- lag ...


Premiere for vårt nye kurs

18 deltakere fra målgruppene advokater, revisorer, regnskapsførere og andre råd- givere for SA, var til stede da&nb...


Uttalelse til NOU 2014:16 Sjømatindustrien

Samvirkesenteret støtter bl.a. mindre- tallets holdning om at det er behov for å vinne erfaringer med fiskesalgslags- loven&n...


HMS Bedriften SA nytt medlem

Vi ønsker HMS Bedriften SA i Bærum velkommen som nytt medlem! Virksomheten ble startet i 2010, og tilbyr bedriftshelsetjenester ti...


Krav om bekreftelse på innbetalt innskuddskapital

Etter flere spørsmål om krav til bekreftelse på innbetalt innskuddskapital ved stiftelse av SA, og hvem som&nb...


Kredinor nytt medlem i Samvirkesenteret

Kredinor SA er en landsdekkende sam- menslutning av kreditorer. Medlems- interessene fremmes ved å forebygge t...


SA-formen interessant for styrket kunstnerøkonomi

Det framgår i KUDs rapport Kunstens autonomi og kunstens økonomi. Der foreslås bl.a. ulike tiltak for å styrke...


Anita Krohn Traaseth til Samvirkefrokosten

Adm. direktør Anita Krohn Traaseth, Innovasjon Norge, har takket ja til å innlede på Samvirkefrokosten, 13. ok- tober. Å...


Side9 av 29Først   Forrige   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Neste   Sist