Om Samvirkesenteret

Samvirkesenteret er et medlemsbasert informasjons- og kompetansesenter for samvirke som foretaksform.


På vegne av og sammen med våre medlemmer arbeider vi for gode rammebetingelser for samvirke som foretaksform, uansett bransje eller næring. Vi ønsker å bidra til å spre informasjon om og øke kunnskapen om eksisterende samvirkeforetaks omfang og betydning, og om samvirkeformens muligheter ved etablering av nye virksomheter. Vi arrangerer bl.a. kurs, seminar og konferanser, og gir også enkel rådgivning i etablering og drift av SA.

Medlemskap er åpent for alle SA og sammenslutninger av samvirkeforetak. Vi har 36 medlemsorganisasjoner, store og små, som representerer et bredt utvalg av virksomhetsområder. Som medlem i Samvirkesenteret får en tilgang til samvirkefaglig kompetanse og erfaringsutveksling med andre samvirkeforetak og et nettverk som i fellesskap arbeider for gode rammebetingelser.

Våre medlemmer gir tyngde
Til sammen representerer våre medlemmer

  • 2,8 millioner individuelle medlemmer,
  • 168,5 milliarder NOK i årlig omsetning,  
  • 88 000 ansatte. 

 

Medlemmer

Våre medlemmer med lenke til hjemmesider.

Styret

Samvirkesenterets styre.

Administrasjon

Samvirkets administrasjon

Interessepolitisk gruppe

Samvirkesenterets interessepolitiske gruppe

Årsrapporter

Samvirkesenterets årsrapporter 2008 - 2018.

Bli medlem!

Fordeler og betingelser for medlemskap.

Aktiviteter

Kommende aktiviteter.