Medlemsseminar - God virksomhetsstyring i SA

torsdag 25. april

Vi inviterer til et nytt medlemsseminar. Denne gang er temaet God virksomhetsstyring i samvirkeforetak. Krav til etterlevelse av regelverk, dokumentasjon og anti-korrupsjonsarbeid.

Tid og sted er torsdag 25. april, kl. 14 - 18, på Thon Hotel Vika Atrium i Oslo. 

Programmet er under utarbeidelse, men hold av datoen så lenge!