Administrasjonen i Samvirkesenteret


  Daglig leder Janne Log
  Telefon: 917 22 603
  E-post:  jl(a)samvirke.org
 
  Rådgiver May Woldsnes (deltid)
 
Telefon: 900 56 732
  E-post: mw(a)samvirke.org