Bli medlem i Samvirkesenteret!                   

Er dere samvirkeforetak, eller representerer dere samvirkeforetak? 

 • Ønsker dere drahjelp i viktige rammebetingelser for virksomheten?

 • Savner dere en diskusjonspartner og et forum for erfaringsutveksling med andre samvirkeforetak?

 • Ønsker dere å delta i et fellesskap for å bidra til at samvirke som selskapsform blir mer kjent og akseptert?

Da er trolig medlemskap i Samvirkesenteret noe for dere!  
 

Hvem kan bli medlem og hvilke fordeler gir det?

Samvirkesenteret er en forening, åpen for alle samvirkeforetak og sammenslutninger som representerer samvirkeforetak. 
Som medlem får dere tilgang til

 • en interesseorganisasjon som arbeider for gode og forutsigbare rammebetingelser for samvirke som foretaksform
 • en felles arena for samfunnskontakt og synliggjøring av foretaksformen, slik at samvirke blir mer kjent, forstått og akseptert
 • spisskompetanse på samvirke som foretaksform
 • enkel rådgiving og en diskusjonspartner når spørsmål oppstår
 • et nettverk til ressurser innen jus og økonomi
 • medlemsrettede konferanser og seminar om tema av felles interesse
 • et nettverk og en møteplass for erfaringsutveksling mellom samvirkeforetak innen ulike bransjer og næringer
 • en forening som arbeider for å gjøre samvirkeformen mer kjent og brukt, slik at det etableres flere samvirkeforetak

Våre medlemmer gir tyngde! Til sammen representerer våre 32 medlemmer

 • 2,8 millioner individuelle medlemmer
 • 168,5 milliarder NOK i samlet omsetning
 • Ca. 88 000 ansatte

Samvirkesenteret i tall 2018

Oversikt over nåværende medlemmer.


Kontingentsatser 2019

Kontingenten baseres på bruttoomsetning, ev. på konsernsnivå, fra sist tilgjengelige årsregnskap. 

Omsetning inntil 2,5 millioner kroner   Kr.    1 050
Omsetning fra 2,5 millioner og inntil 5 millioner kroner   Kr.    5 200
Omsetning fra 5 millioner og inntil 10 millioner kroner   Kr.    7 300
Omsetning fra 10 millioner og inntil 20 millioner kroner   Kr.  10 500
Omserning over 20 millioner kroner   Kr.  21 000


Kontingenten faktureres med mva. 

Spørsmål om medlemskap? Ta kontakt med daglig leder May Woldsnes på telefon 900 56 732.