Bli medlem i Samvirkesenteret!

Er dere samvirkeforetak? Savner dere i blant en diskusjonspartner, eller kontakt med andre SA for utveksling av erfaringer fra drift og utvikling av denne type virksomheter? Da er kanskje medlemskap i Samvirkesenteret noe for dere?  


Fra 2015 endret vi kontingentsatsene, slik at det ble enklere og rimeligere for små/nye virksomheter med lav omsetning å være medlem.

Hvem kan bli medlem og hvilke fordeler gir det?
Samvirkesenteret er en forening, åpen for alle samvirkeforetak og sammenslutninger som representerer samvirkeforetak. 
Som medlem får dere tilgang til

 • en interesseorganisasjon som arbeider for gode og forutsigbare rammebetingelser for samvirke som foretaksform
 • en felles arena for samfunnskontakt og synliggjøring av foretaksformen
 • spisskompetanse om samvirke som foretaksform
 • enkel rådgiving og en diskusjonspartner når spørsmål oppstår
 • et nettverk til ressurser innen jus og økonomi
 • medlemsrettede konferanser og seminar av felles interesse
 • et nettverk og en møteplass for erfaringsutveksling mellom samvirkeforetak innen ulike bransjer og næringer
 • en forening som arbeider for å gjøre samvirkeformen mer kjent og brukt, slik at det etableres flere samvirkeforetak og foretaksformen dermed får større tyngde.

Våre medlemmer gir tyngde
Til sammen representerer våre 30 medlemmer

 • 2,7 millioner individuelle medlemmer
 • 147 milliarder NOK i samlet omsetning
 • 87 000 ansatte

Oversikt over nåværende medlemmer.