Bli medlem i Samvirkesenteret!

Er dere samvirkeforetak? Savner dere i blant en diskusjonspartner, eller kanskje kontakt med andre SA for erfaringsutveksling om drift og utvikling av denne type virksomheter? Da er kanskje medlemskap i Samvirkesenteret noe for dere?  


Hvem kan bli medlem og hvilke fordeler gir det?

Samvirkesenteret er en forening, åpen for alle samvirkeforetak og sammenslutninger som representerer samvirkeforetak. 
Som medlem får dere tilgang til

 • en interesseorganisasjon som arbeider for gode og forutsigbare rammebetingelser for samvirke som foretaksform
 • en felles arena for samfunnskontakt og synliggjøring av foretaksformen
 • spisskompetanse om samvirke som foretaksform
 • enkel rådgiving og en diskusjonspartner når spørsmål oppstår
 • et nettverk til ressurser innen jus og økonomi
 • medlemsrettede konferanser og seminar av felles interesse
 • et nettverk og en møteplass for erfaringsutveksling mellom samvirkeforetak innen ulike bransjer og næringer
 • en forening som arbeider for å gjøre samvirkeformen mer kjent og brukt, slik at det etableres flere samvirkeforetak og foretaksformen dermed får større tyngde.

Våre medlemmer gir tyngde
Til sammen representerer våre 33 medlemmer

 • 2,8 millioner individuelle medlemmer
 • 168,5 milliarder NOK i samlet omsetning
 • Ca. 88 000 ansatte

Samvirkesenteret i tall 2017

Oversikt over nåværende medlemmer.