Bli medlem i Samvirkesenteret!                   

 • ​Er dere et samvirkeforetak eller en sammenslutning av flere samvirkeforetak?
 • Ønsker dere å være del av en stor og sterk interesseorganisasjon for samvirke?
 • Savner dere en diskusjonspartner og et møte- og nettverkssted for erfaringsutveksling med andre samvirkeforetak?
 • Ønsker dere å delta i et fellesskap som arbeider for at samvirke som selskapsform blir mer kjent, forstått og akseptert, og følgelig likestilt med andre selskapsformer?

Da er medlemskap i Samvirkesenteret noe for dere!  
 

Hvem kan bli medlem og hvilke fordeler gir det?

Samvirkesenteret er en forening, åpen for alle samvirkeforetak og sammenslutninger som representerer samvirkeforetak. 
Som medlem får dere tilgang til

 • en interesseorganisasjon som arbeider for gode og forutsigbare rammebetingelser for samvirke som foretaksform
 • en felles arena for samfunnskontakt og synliggjøring av foretaksformen, slik at samvirke blir mer kjent, forstått og akseptert
 • spisskompetanse på samvirke som foretaksform
 • enkel rådgiving og en diskusjonspartner når spørsmål oppstår
 • et nettverk til ressurser innen jus og økonomi
 • medlemsseminar og -konferanser om tema av felles interesse
 • et nettverk og en møteplass for erfaringsutveksling mellom samvirkeforetak innen ulike bransjer og næringer
 • en forening som arbeider for å gjøre samvirkeformen mer kjent og brukt, slik at det etableres flere samvirkeforetak


Medlemskap gir tyngde!
Til sammen representerer våre 36 medlemmer

 • 2,8 millioner individuelle medlemmer
 • 168,5 milliarder NOK i samlet omsetning
 • Ca. 88 000 ansatte

Samvirkesenteret i tall 2018

Oversikt over nåværende medlemmer.


Kontingentsatser 2019
Kontingenten for enkeltestående samvirkeforetak baseres på bruttoomsetning, ev. på konsernsnivå, fra sist tilgjengelige årsregnskap. 

For sammenslutninger av flere samvirkeforetak baseres kontingenten på omsetning i sammenslutningen som juridisk enhet, ikke på samlet omsetning hos medlemmene. 

Omsetning inntil 2,5 millioner kroner   Kr.    1 050
Omsetning fra 2,5 millioner og inntil 5 millioner kroner   Kr.    5 200
Omsetning fra 5 millioner og inntil 10 millioner kroner   Kr.    7 300
Omsetning fra 10 millioner og inntil 20 millioner kroner   Kr.  10 500
Omserning over 20 millioner kroner   Kr.  21 000


Kontingenten faktureres med mva. 


Spørsmål om medlemskap?
Ta kontakt med daglig leder May Woldsnes på telefon 900 56 73 eller e-post mw@samvirke.org