Interessepolitisk gruppe

Interessepolitisk gruppe er et rådgivende organ for Samvirkesenteret når det gjelder rammebetingelser for samvirke generelt og ved  juridiske problemstillinger knyttet til selskapsformen. 


  Juridisk direktør
  Knut B. Kjøsnes
 
 Coop Norge SA
   Advokat og avdelingsdirektør
   Henning Lauridsen
  
 NBBL
 

Ass. direktør
Eugen Tømte
Norsk Landbrukssamvirke

  Juridisk rådgiver
  Gerd K. Sollid
  Norges Råfisklag