Samvirkesenterets medlemmer - i rekkefølge etter innmelding


Samvirkesenteret i tall 2018
Coop Norge SA Hjemmeside
Norsk Landbrukssamvirke Hjemmeside
NBBL SA Hjemmeside
Norges Råfisklag SA Hjemmeside
Landkreditt SA Hjemmeside
Det Kongelige Selskap for Norges Vel Hjemmeside
Bygdeservice Norge SA Hjemmeside
Norges Sildesalgslag SA Hjemmeside
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Hjemmeside
Uloba - Independent Living Norge SA Hjemmeside
Inn på Tunet Norge SA Hjemmeside
Helsegruppen NEMUS SA Hjemmeside
Aurora Verksted SA Hjemmeside
TONO SA Hjemmeside
Norske Landbrukstenester Hjemmeside
Leangbukten Båtforenings Andelslag SA Hjemmeside
Transport-Formidlingen SA Hjemmeside
Oslo Taxi SA Hjemmeside
Kredinor SA Hjemmeside
HMS Bedriften SA Hjemmeside
Samvirkebryggeriet SA Hjemmeside
Vest-Norges Fiskesalslag SA Hjemmeside
Bilkollektivet SA Hjemmeside
Glimrende SA Hjemmeside
Skagerakfisk SA Hjemmeside
Vågbø Småbåthavn SA Hjemmeside
Rogaland Fiskesalgslag SA Hjemmeside
Norpublica SA Hjemmeside
Skrimveien SA  
Skiensund Småbåthavn SA  
Sirdalsløyper SA Facebook
Samfunnshuset Kolbotn SA Hjemmeside
Flesberg Samfunnshus SA  
Gruppen av samarbeidende begravelsesbyråer SA Hjemmeside
Folkets Hus Drammen SA  Hjemmeside
Folkets Hus Landsforbund - avd. i LO Norge Hjemmeside