Samvirke som foretaksform - innhold, særpreg, samvirkelov

Samvirkeforetaket (SA) er en foretaks-/selskapsform med sitt særpreg og innhold, på samme måte som f.eks. aksjeselskaper har sitt.


Selskapsformen

Samvirkets særpreg, fordeler og muligheter. Samvirke og andre selskapsformer Eksempler på SA.

Definisjon mm.

Om samvirkeforetakets innhold og særpreg, de internasjonale prinsipper og verdier for samvirke.

Samvirkeloven

Om innholdet i samvirkeloven og lenke til hele loven i Lovdata.


I kortversjon kan vi si at et samvirkeforetak er eid av brukerne av virksomheten, styrt av brukerne og med formål den nytte som brukerne har av virksomheten som utøves, ikke av kapitalinnskudd og -avkastning.

Før du går videre, bruk ett minutt på videoen samvirkeformens særpreg og muligheter.

Under dette menypunktet ligger utdypende informasjon om hva som særpreger samvirke som selskapsform, likheter og forskjeller mellom samvirkeforetak og andre  selskapsformer, eksempler på når samvirkemodellen er særlig aktuell, samt oversikt over de internasjonale samvirkeprinsipper og -verdier, som ligger til grunn for alle samvirkeforetak.

Et eget oppslag er viet samvirkeloven - bakgrunn, innhold og lenker til lov og forarbeider.