Samvirke som selskapsform - innholdet, særpreget, samvirkeloven

 

Samvirkeformens særpreg

Samvirkets særpreg, fordeler og muligheter. Samvirke og andre selskapsformer Eksempler på SA.

Definisjon mm.

Om samvirkeforetakets innhold og særpreg, de internasjonale prinsipper og verdier for samvirke.

Samvirkeloven

Om innholdet i samvirkeloven og lenke til hele loven i Lovdata.

Et samvirkeforetak er eid av brukerne av/deltakerne i virksomheten, styrt av de samme brukerne og formålet er den nytte de har av virksomheten som utøves, ikke av kapitalinnskudd og -avkastning. Samvirkeforetaket er derfor delingsøkonomi på sitt beste, da medlemmene deler både virksomheten og de økonomiske resultatene. 

Før du går videre, bruk ett minutt på videoen samvirkeformens særpreg og muligheter.

Utdypende informasjon finner du under de tre menypunktene over - Selskapsformen, Definisjon og Samvirkeloven.