Definisjon av samvirkeforetak, prinsippene og verdiene

Under dette punktet finner du den formelle definisjonen av samvirkeforetak (samvirkelovens § 1), samt utdypende informasjon om hvilke krav som må være oppfylt for at en virksomhet skal være samvirkeforetak.


I blant høres snakk om samvirkeprinsippene og samvirkeverdiene. Dette er retningslinjer vedtatt av International Co-operative Alliance, og angir hva som særpreger samvirkeforetak overordnet. Samvirkeloven bygger bl.a. på disse internasjonale prinsippene.