Definisjon av samvirkeforetak, prinsippene og verdiene

Under dette punktet, i høyre felt, finner du den formelle definisjonen av samvirkeforetak (samvirkelovens § 1), samt utdypende informasjon om hvilke krav som må være oppfylt for at en virksomhet skal være samvirkeforetak.