Samvirkelovens innhold, omfang og relevante lenker

Samvirkeloven trådte i kraft 1. januar 2008. For første gang hadde Norge fått en egen lov om samvirkeforetak.


I menyen til høyre finner du mer informasjon om lovens innhold og virkeområde, samt lenker til samvirkeloven og dens forarbeider.

Bestemmelser om regnskaps- og revisjonsplikt for samvirkeforetak finnes ikke i samvirkeloven, men henholdsvis i Regnskapsloven (lovdata.no) og Revisorloven (lovdata.no).