Om samvirke som selskapsform

Samvirkeforetaket (SA) er en egen foretaksform, med sitt innhold og særpreg, på samme måte som aksjeselskapet har sitt. I avnsittet Særpreg, til høyre, har vi utdypet hva som ligger i foretaksformen.


Her ligger også en oversikt over likheter og forskjeller mellom samvirkeforetak og andre selskapsformer, og en kort oppsummering av samvirkets historie.